Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet scheepsuitrusting

 

Artikel 8
1
Een procedure van overeenstemmingsbeoordeling behelst voor uitrusting waarop ingevolge bijlage A.1 van de richtlijn:
a
de overeenstemmingsbeoordelingsmodules B en C van toepassing zijn: het EG-typeonderzoek, aangevuld met de procedure van overeenstemming met het type;
b
de overeenstemmingsbeoordelingsmodules B en D van toepassing zijn: het EG-typeonderzoek, aangevuld met de procedure van productiekwaliteitsborging;
c
de overeenstemmingsbeoordelingsmodules B en E van toepassing zijn: het EG-typeonderzoek, aangevuld met de procedure van productkwaliteitsborging;
d
de overeenstemmingsbeoordelingsmodules B en F van toepassing zijn: het EG-typeonderzoek, aangevuld met de procedure van productkeuring;
e
overeenstemmingsbeoordelingsmodule G van toepassing is: de procedure van eenheidskeuring;
f
overeenstemmingsbeoordelingsmodule H van toepassing is: de procedure van volledige kwaliteitsborging,
zoals opgenomen in bijlage B van de richtlijn.
2
De procedure van eenheidskeuring, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, kan uitsluitend worden gevolgd voor uitrusting die per stuk of in kleine hoeveelheden en niet in serie- of massaproductie wordt geproduceerd.
3
Indien ingevolge bijlage A.1 van de richtlijn twee of meer procedures als bedoeld in het eerste lid, van toepassing zijn, kiest de fabrikant, onverminderd het tweede lid, voor een van de toepasselijke procedures.
4
Indien op uitrusting zowel beproevingsnormen van de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) als beproevingsnormen van het Europees Normalisatie-instituut voor Telecommunicatie (ETSI) van toepassing zijn, kiest de fabrikant voor de normen van een van beide instanties.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •