Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 

Artikel 10.7 Samenstelling tegemoetkoming
1
De tegemoetkoming bestaat uit:
a
tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage, en
b
tegemoetkoming in de schoolkosten.
2
De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage is voor een leerling of student in het:
1
hoger onderwijs: het desbetreffende in artikel 7.44, van de WHW genoemde collegegeld,
2
voortgezet onderwijs die per week 540 minuten of meer onderwijs volgt: het bij of krachtens de Les- en cursusgeldwet verschuldigde cursusgeld voor een schooljaar voor 540 minuten onderwijs, afgerond op het naastbij gelegen, gehele getal,
3
voortgezet onderwijs die per week ten minste 270 minuten en minder dan 540 minuten onderwijs volgt: het bij of krachtens de Les- en cursusgeldwet verschuldigde cursusgeld voor een schooljaar voor 360 minuten onderwijs, afgerond op het naastbij gelegen, gehele getal, of
4
voortgezet onderwijs die per week minder dan 270 minuten onderwijs volgt: nihil.
3
De tegemoetkoming in de schoolkosten voor een schooljaar of studiejaar bedraagt naar de maatstaf van 1 augustus 2008 onderscheidenlijk 1 september 2008 voor een leerling of student in het:
a
hoger onderwijs: € 647,-,
b
voortgezet onderwijs die per week 540 minuten of meer onderwijs volgt: € 276,90,
c
voortgezet onderwijs die per week ten minste 270 minuten en minder dan 540 minuten onderwijs volgt: € 186,54,
d
voortgezet onderwijs die per week minder dan 270 minuten onderwijs volgt: nihil.
4
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de maatstaf genoemd in de aanhef van het derde lid, alsmede de bedragen genoemd in het derde lid, de onderdelen a tot en met c, worden gewijzigd.
5
De voordracht voor een krachtens het vierde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •