Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

 

Artikel 10
1
De nieuwe gemeente Heesch bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode, delen van de op te heffen gemeenten Schaijk en Veghel en delen van het gebied van de gemeente Uden, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het achtste lid.
2
De grens met de gemeente Maasdonk volgt:
a
Beginnend op de grens van de gemeente Berlicum, de bestaande grens tussen de gemeente Maasdonk enerzijds en de op te heffen gemeenten Heeswijk-Dinther en Heesch anderzijds tot de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 729 en vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 728 en 676 enerzijds en nrs. 729, 118, 119, 652, 651, 122, 123, 124 en 125 anderzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 676, 126 en 125 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordoostelijke richting een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 24, 37 en 126 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 24 enerzijds en nrs. 37, 45, 44, 43 en 41 anderzijds tot de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 13;
b
Van daar af in noordelijke richting een rechte lijn tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 13, 15 en 24 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 13 en 12 enerzijds en nrs. 15 en 16 anderzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 12, 1 en 16 aan elkaar grenzen;
c
Van daar af in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie D, nrs. 3254, 3255, en sectie F, nr. 1 aan elkaar grenzen en vervolgens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie D, nrs. 3254, 3134, 2789, 3217, 2743, 3131, 3130, sectie F, nr. 647 enerzijds, en sectie D, nr. 3255 en sectie F, nr. 648 anderzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nrs. 166, 648 en 647 aan elkaar grenzen;
d
Van daar af in een rechte lijn in noordelijke richting de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 647 tot de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 164. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 166 enerzijds, en nrs. 164, 165, 171 en 172 anderzijds, tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 172;
e
Van daar af in westelijke richting in een rechte lijn tot in de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 173. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 166 enerzijds en nrs. 173, 174 en 175 anderzijds tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 175;
f
Van daar af in westelijke richting in een rechte lijn de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 175 tot de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 678;
g
Van daar af in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, nr. 678 enerzijds en nrs. 176, 177 en 684 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Maasdonk en Heesch en ten slotte in noordelijke richting die bestaande gemeentegrens.
3
De grens met de nieuwe gemeente Oss komt te lopen als beschreven in artikel 3, zesde lid.
4
De grens met de nieuwe gemeente Landerd komt te lopen als beschreven in artikel 4, zesde lid.
5
De grens met de gemeente Uden volgt:
a
Beginnend in het punt, dat in artikel 4, zesde lid, het eerst is beschreven, in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 5030, 5032, 5033, 5034 en 5035 en Uden, sectie R, nrs. 8 en 561 enerzijds en Nistelrode, sectie L, nr. 312 en Uden, sectie R, nr. 520 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie L, nrs. 312 en 427 en Uden, sectie R, nr. 520 aan elkaar grenzen;
b
Van daar af in overwegend zuidwestelijke richting de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Nistelrode en de gemeente Uden tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie G, nrs. 568 en 607 en Uden, sectie Q, nr. 267 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordoostelijke, zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nrs. 257, 264, 263, 260, 281 en 242 enerzijds en nrs. 267, 266, 265, 279, 280 en 317 anderzijds tot de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 308 en vervolgens in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nrs. 298, 308 en 317 aan elkaar grenzen;
c
Van daar af in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 298 enerzijds en nrs. 308, 306, 302, 301 en 299 anderzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nrs. 298, 299 en 318 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 299 tot in het midden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 318 (Leijgraaf) en vervolgens in westelijke richting de middellijn van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 318 tot de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie G, nr. 195. Vervolgens in zuidelijke richting de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Nistelrode en de gemeente Uden tot in het punt waar de bestaande grenzen van de op te heffen gemeente Nistelrode en de gemeenten Uden en Veghel elkaar raken.
6
De grens met de nieuwe gemeente Veghel komt te lopen als beschreven in artikel 9, derde lid.
7
De grens met de gemeente Schijndel valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Heeswijk-Dinther en de gemeente Schijndel.
8
De grens met de gemeente Berlicum valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Heeswijk-Dinther en de gemeente Berlicum.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •