Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

 

Artikel 15
1
De grens van de gemeente Boekel wordt gewijzigd als beschreven in het tweede lid.
2
De grens met de gemeente Uden volgt:
a
Beginnend op de grens van de op te heffen gemeente Erp volgt de nieuwe grens in oostelijke richting de bestaande grens met de gemeente Uden tot de verlengde westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nr. 21. Vervolgens in oostelijke richting de middellijn van de Meerkensloop, die bestaat uit de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nr. 443 en O, nr. 606, Boekel, sectie K, nrs. 22, 26 en 46, Uden, sectie O, nrs. 3 en 7, Boekel, sectie K, nrs. 52 en 55 en Uden, sectie O, nr. 60 tot de verlengde noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nr. 24, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nr. 4 doorsnijdend;
b
Van daar af in oostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nrs. 60, 760 en 24 aan elkaar grenzen. Vervolgens in oostelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nr. 760, Boekel, sectie K, nr. 58, Uden, sectie O, nr. 760 en Boekel, sectie K, nrs. 59 en 346 enerzijds en Uden, sectie O, nr. 24, Boekel, sectie K, nrs. 335 en 334, Uden, sectie O, nr. 23 en Boekel, sectie K, nr. 334 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nrs. 61, 334 en 346 aan elkaar grenzen en vervolgens in oostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nrs. 761, 610 en 669 aan elkaar grenzen;
c
Van daar af in oostelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nrs. 610 en 668, Boekel, sectie K, nr. 78 enerzijds en Uden, sectie O, nrs. 669, 670, 611, 612 en 58 en Boekel, sectie K, nr. 329 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nrs. 329, 78 en 83 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nr. 329 tot in het midden van de noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nr. 83 en vervolgens in oostelijke, noordelijke, oostelijke en noordoostelijke richting de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nr. 83 en Uden, sectie O, nrs. 35 en 39 tot de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nr. 238;
d
Van daar af in zuidelijke richting een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nr. 40 en Boekel, sectie L, nrs. 238 en 239 aan elkaar grenzen, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie O, nr. 40 in een rechte lijn doorsnijdend. Vervolgens in zuidelijke en oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nr. 239 enerzijds en nrs. 238 en 9 anderzijds tot in de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nr. 239 en vervolgens in oostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nrs. 8, 9 en 33 aan elkaar grenzen;
e
Van daar af in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nr. 8 enerzijds en nr. 33 anderzijds tot de bestaande grens en vervolgens deze bestaande grens tot de bestaande grens tussen de gemeente Boekel en de op te heffen gemeente Wanroij.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •