Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

 

Artikel 3
1
De nieuwe gemeente Oss bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Oss, Berghem en Megen c.a. en delen van de op te heffen gemeenten Heesch, Schaijk en Nistelrode en van de gemeenten Lith en Ravenstein, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het zevende lid.
2
De grens met de gemeente Lith volgt:
a
Beginnend in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2955, 2967 en 2956 aan elkaar grenzen, in oostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2967, 2965 en 2966 aan elkaar grenzen en van daar af in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nr. 2965, Lith, sectie H, nr. 76, Oss, sectie D, nr. 2969, Lith, sectie H, nr. 150 enerzijds en Oss, sectie D, nr. 2966, Lith, sectie H, nr. 77, Oss, sectie D, nr. 2970, Lith, sectie H, nr. 151 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Lith, sectie H, nrs. 150, 151 en 145 aan elkaar grenzen;
b
Van daar af in een rechte lijn in oostelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Lith, sectie H, nrs. 145, 254 en 253 aan elkaar grenzen en vervolgens in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lith, sectie H, nr. 254, Oss, sectie D, nr. 2974 enerzijds en Lith, sectie H, nr. 253, Oss, sectie D, nr. 2975 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2974, 2975 en 3000 aan elkaar grenzen;
c
Van daar af in een rechte lijn in oostelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 3000, 2711 en 2672 aan elkaar grenzen en vervolgens in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nr. 2711 enerzijds en nrs. 2672, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433 en 2446 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nrs. 2711 en 2446 en Oijen, sectie D, nr. 1032 aan elkaar grenzen en van daar af de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie D, nr. 2452, Oijen, sectie D, nr. 1032 en Megen, sectie H, nr. 204 aan elkaar grenzen;
d
Van daar af in noordelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oijen, sectie D, nrs. 1032, 1047 en Megen, sectie H, nr. 195 aan elkaar grenzen. Vervolgens in oostelijke en noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nr. 195, Oijen, sectie D, nrs. 1047 en 118 en Megen, sectie H, nrs. 167 en 157, Oijen, sectie D, nr. 460 enerzijds en Megen, sectie H, nrs. 204 en 194, Oijen, sectie D, nrs. 115, 116 en 117, Megen, sectie H, nrs. 192, 191, 190, 189, 178, 169, 168, 153, 154, 155, 156, 118 en 107, Oijen, sectie D, nrs. 459, 458 en 498 anderzijds tot in het midden van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oijen, sectie D, nr. 498;
e
Van daar af in oostelijke en noordelijke richting de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oijen, sectie D, nr. 498, Megen, sectie H, nrs. 115 en 111 tot het perceel, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nr. 113. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nrs. 111 en 103 enerzijds en nr. 113 anderzijds tot de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nr. 102;
f
Van daar af in noordelijke richting een rechte lijn tot in de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nr. 102 en vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie H, nr. 102 enerzijds en nr. 673 anderzijds tot de bestaande grens.
3
De grens met de provincie Gelderland volgt de bestaande grens tussen de provincie Gelderland en de op te heffen gemeente Megen c.a.
4
De grens met de gemeente Ravenstein volgt:
a
Beginnend in het snijpunt van de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Megen en de gemeente Ravenstein en de provincie Gelderland, de bestaande grens tot in het snijpunt met de noordoostelijke hoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Megen, sectie G, nr. 226. Van daar af in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie D, nr. 4 enerzijds en nrs. 3 en 2 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie D, nrs. 2 en 4 en Berghem, sectie D, nrs. 435 en 442 aan elkaar grenzen. Vervolgens in oostelijke en zuidelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie H, nrs. 268 en 269 en Berghem, sectie D, nrs. 514 en 517 aan elkaar grenzen. Van daar af in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Berghem, sectie D, nr. 514, Ravenstein, sectie H, nr. 272 en Berghem, sectie D, nr. 511 enerzijds en nrs. 517 en 513, Ravenstein, sectie H, nr. 273 en Berghem, sectie D, nrs. 513 en 512 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Berghem, sectie D, nrs. 512, 511 en 509 aan elkaar grenzen;
b
Van daar af in zuidoostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Berghem, sectie D, nrs. 506, 507 en 509 aan elkaar grenzen;
c
Van daar af in zuidoostelijke en zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Berghem, sectie D, nr. 507, Ravenstein, sectie H, nrs. 278, 279 en 21, Berghem, sectie D, nr. 635 en Ravenstein, sectie H, nr. 22 enerzijds en Berghem, sectie D, nr. 506, Ravenstein, sectie H, nr. 277, Berghem, sectie D, nrs. 506 en 505 en Ravenstein, sectie H, nrs. 256, 257, 258, 378 en 263 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie H, nrs. 22 en 263 en Berghem, sectie D, nrs. 806 en 807 aan elkaar grenzen en vanaf dit punt de bestaande grens.
5
De grens met de nieuwe gemeente Landerd volgt:
a
Beginnend in het ontmoetingspunt van de grenzen van de op te heffen gemeenten Berghem en Schaijk en de gemeente Ravenstein in zuidelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie A, nrs. 1465 en 4437 en Berghem, sectie C, nr. 1120 aan elkaar grenzen. Vervolgens in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie A, nrs. 1465, 1466 en 1468, sectie H, nr. 26 enerzijds en sectie A, nr. 4437 anderzijds tot in de verlengde westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie A, nr. 4436;
b
Van daar af in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie A, nr. 4436 en vervolgens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie A, nrs. 4436 en 4435, sectie I, nr. 3 en Nistelrode, sectie L, nr. 44 enerzijds en Schaijk, sectie A, nr. 4437 en Nistelrode, sectie A, nr. 4937 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 4636 en 4937 en sectie L, nrs. 44 en 45 aan elkaar grenzen.
6
De grens met de nieuwe gemeente Heesch volgt:
a
Beginnend in het punt, dat het laatst is beschreven in het vijfde lid onder b, in overwegend westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 4636, 5051 en 4962, Berghem, sectie C, nr. 1226, Nistelrode, sectie A, nrs. 4741, 4966, 4490, 4966, 4967 en 4968 enerzijds en nrs. 4937 en 4960, Berghem, sectie C, nr. 1340 en Nistelrode, sectie A, nr. 4973 anderzijds tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 4968. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 4969. Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 4969 en 3695 enerzijds en nr. 4973 anderzijds tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 3695;
b
Van daar af in westelijke richting in een rechte lijn tot in de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 4970 en vervolgens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 4970, 5043 en 4972 enerzijds en nr. 4973 anderzijds tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 4972. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie B, nr. 5073;
c
Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie B, nrs. 5073, 5480 en 5001, Heesch, sectie B, nrs. 5458 en 4456 enerzijds en Oss, sectie B, nr. 5074 en Heesch, sectie B, nr. 5455 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie B, nrs. 4455, 4456 en 5455 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie B, nr. 5074 en Heesch, sectie B, nrs. 4966 en 5455 aan elkaar grenzen;
d
Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie B, nr. 5455 en sectie A, nrs. 5085, 5278, 5102, 5315 en 5316 enerzijds en sectie B, nrs. 4966, 4721 en 4720 en sectie A, nrs. 5086, 5103, 5104, 5312 en 5511 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie A, nrs. 5511, 5512 en 5316 aan elkaar grenzen.
7
De grens met de gemeente Maasdonk volgt vanaf het punt, dat in het zesde lid onder d het laatst is beschreven, in noordelijke richting de bestaande grens tot aan de gemeente Lith.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •