Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

 

Artikel 4
1
De nieuwe gemeente Landerd bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Schaijk en Zeeland, delen van de op te heffen gemeenten Grave, Oss en Nistelrode en een deel van de gemeenten Ravenstein en Uden, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het zevende lid.
2
De grens met de gemeente Ravenstein volgt:
a
Beginnend op de grens tussen de op te heffen gemeenten Schaijk en Berghem en de gemeente Ravenstein de bestaande grens tot het snijpunt met het verlengde van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 24;
b
Van daar af in noordelijke richting het verlengde van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 24 tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 24;
c
Van daar af in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 10 enerzijds en nr. 24 anderzijds tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 24;
d
Van daar af in noordelijke richting in een rechte lijn tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nr. 18 en vervolgens in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nrs. 10, 15 en 41 enerzijds en nrs. 18, 12, 13, 14, 16, 17, 43 en 42 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie M, nrs. 41 en 42 en Schaijk, sectie H, nr. 250 aan elkaar grenzen;
e
Van daar af de bestaande grens in oostelijke richting tot de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nr. 1513 en vervolgens in oostelijke richting de middellijn van het perceel kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nr. 1513 tot de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nrs. 1513 en 1510;
f
Van daar af in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nrs. 1513, 1977, 1974, 1507, 1506, 2209 en 2208 enerzijds en nr. 1510 anderzijds tot de bestaande grens;
g
Van daar af de bestaande grens tot in de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nr. 311;
h
Van daar af in noordelijke en oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nr. 311, Ravenstein, sectie G, nrs. 824, 822 en 813 enerzijds en Schaijk, sectie L, nr. 312, Ravenstein, sectie G, nrs. 823, 803, 804, 805, 806, 807, 821 en 808 anderzijds tot de bestaande grens en vervolgens de bestaande grens.
3
De grens met de nieuwe gemeente Grave volgt:
a
Beginnend op de grens tussen de op te heffen gemeenten Grave en Schaijk en de gemeente Ravenstein in zuidelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nrs. 204 en 242 en Velp, sectie B, nr. 589 aan elkaar grenzen en vervolgens in westelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nrs. 242 en 241 enerzijds en nrs. 204 en 237 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nrs. 237, 241 en 240 aan elkaar grenzen;
b
Van daar af in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nrs. 238, 239 en 240 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, nrs. 239 en sectie F, nrs. 473, 474, 475 en 476 enerzijds en sectie L, nrs. 238 en sectie F, nr. 968 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nrs. 968, 476 en 966 aan elkaar grenzen;
c
Van daar af in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nr. 770. Vervolgens in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nr. 966, Velp, sectie B, nr. 536 enerzijds en Schaijk, sectie F, nr. 770 en Velp, sectie B, nrs. 438, 573, 574, 575 en 576 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Velp, sectie B, nr. 576 en Schaijk, sectie F, nrs. 819 en 1034 aan elkaar grenzen en vervolgens in oostelijke en zuidelijke richting de bestaande grens tot het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nrs. 932, 852 en 1049 aan elkaar grenzen;
d
Van daar af in oostelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nr. 852, Velp, sectie B, nrs. 483, 484 en 466 enerzijds en Schaijk, sectie F, nrs. 1049 en 1017 en Velp, sectie B, nr. 485 anderzijds tot de bestaande grens. Vervolgens de bestaande grens in oostelijke en zuidelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Grave, sectie G, nrs. 613 en 635, Schaijk, sectie F, nr. 1049 aan elkaar grenzen;
e
Van daar af in westelijke en zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Grave, sectie G, nr. 613, Schaijk, sectie F, nrs. 774, 906, 905, 906 en 538 en 1035 enerzijds en nrs. 1049, 933 en 1010 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie F, nrs. 1010 en 1035 en Mill, sectie H, nr. 577 aan elkaar grenzen.
4
De grens met de gemeente Mill c.a. volgt beginnend in het laatste punt, beschreven in het derde lid, onder e, de bestaande grens tussen de gemeente Mill c.a. en de op te heffen gemeente Zeeland in zuidelijke richting tot in het punt, waar de bestaande grenzen tussen de op te heffen gemeente Zeeland en de gemeenten Mill c.a. en Uden elkaar raken.
5
De grens met de gemeente Uden volgt:
a
Beginnend in het punt, dat in het vierde lid het laatst is beschreven, de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Zeeland en de gemeente Uden tot in de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nr. 1254. Vervolgens in overwegend noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 1254, 2832, 2831 en 2830 enerzijds en nrs. 1255, 2861, 2856 en 2706 anderzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 2711, 2706 en 2830 aan elkaar grenzen. Van daar af in noordelijke richting de loodlijn neergelaten op de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nr. 2905 tot het snijpunt met die perceelsgrens. Vervolgens in oostelijke en noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 2905, 2906, 2672, 2909, 2904, 2894, 2903, 2884, 2883, 2887, 2886, 2873, 2876, 2875, 2871, 2867 en 2866 enerzijds en nrs. 2711, 2893 en 2873 enerzijds tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 2873, 2866 en 2415 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 2644 en 2852 anderzijds en nrs. 2415, 2413, 872, 869, 868, 2643, 1644, 861, 1088, 1087, 1086, 1085, 1084, 2599, 2596, 1194, 1193, 1786, 2744, 2598, 850, 2714, 2715 en 980 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 980, 2852 en 2665 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 1282, 2850, 2665 aan elkaar grenzen;
b
Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie E, nrs. 2850 en 2268 enerzijds en nrs. 1282, 2244, 2245, 830, 1167, 1166, 826, 2662, 2757, 2652, 1534, 1535, 2740, 2741, 1539, 1540, 2741, 1961, 2848, 1504, 1496, 1497, 1500, 2772, 2774, 1458 en 1455 anderzijds tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Zeeland en de gemeente Uden;
c
Van daar af verder de bestaande grens met de gemeente Uden tot in het punt, waar de bestaande grenzen van de gemeente Uden en de op te heffen gemeenten Schaijk en Nistelrode elkaar raken en vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nrs. 5031 en 5030 enerzijds en sectie L, nr. 312 anderzijds tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie A, nr. 5030.
6
De grens met de nieuwe gemeente Heesch volgt:
a
Beginnend in het punt, dat het laatst is beschreven in het vijfde lid, onder c, in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie L, nrs. 257, 252 en 312 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke en oostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie L, nrs. 252, 251 en 239 en Schaijk, sectie I, nr. 116 enerzijds en Nistelrode, sectie L, nrs. 257, 256, 255, 253, 249, 247, 246, 241, 240, 242, 243 en 244, en Schaijk, sectie I, nrs. 134 en 253 anderzijds tot de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nr. 114;
b
Van daar af in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 114, 116 en 115 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 114 en 113 enerzijds en nrs. 115 en 141 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 113, 141 en 106 aan elkaar grenzen;
c
Van daar af in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 104, 105 en 106 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nr. 104 enerzijds en nr. 105 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 104, 105 en 108 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 102, 92 en 108 aan elkaar grenzen;
d
Van daar af de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 102, 94, 93, 54 en 55 enerzijds en nrs. 92 en 56 anderzijds tot in het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 55, 56 en 35 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 33, 32 en 35 aan elkaar grenzen;
e
Van daar af in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nrs. 33, 31, 30, 2 en 1 en Nistelrode, sectie L, nr. 45 enerzijds en Schaijk, sectie I, nrs. 32, 37, 39 en 3 en Nistelrode, sectie L, nr. 44 anderzijds tot in het punt, dat het laatst is beschreven in artikel 3, vijfde lid.
7
De grens met de nieuwe gemeente Oss komt te lopen als beschreven in artikel 3, vijfde lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •