Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

 

Artikel 5
1
De nieuwe gemeente Grave bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeente Grave en delen van de op te heffen gemeenten Beers en Schaijk en van de gemeente Mill c.a., met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met zesde lid.
2
De grens met de gemeente Ravenstein volgt de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Grave en de gemeente Ravenstein.
3
De grens met de provincie Gelderland begint op de grens van de gemeente Ravenstein en volgt in zuidoostelijke richting de bestaande provinciegrens tot het in noordelijke richting rechte verlengde van de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nr. 590.
4
De grens met de nieuwe gemeente Cuijk volgt:
a
Beginnend in het punt, dat in het derde lid het laatst is beschreven, in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nrs. 590, 594 en 674 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nr. 594 enerzijds en nr. 590 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nrs. 590, 594 en 657 aan elkaar grenzen en vervolgens in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in de meest noordwestelijke hoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nr. 1175;
b
Van daar af in zuidelijke richting in het verlengde van de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nr. 605 tot de noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 15. Vervolgens in zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 15, 475, 881 en 917 enerzijds en sectie A, nr. 1175 en sectie B, nr. 922 anderzijds tot in de zuidoosthoek van laatstgenoemde perceel en vervolgens in zuidwestelijke richting de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 922 tot de noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie A, nr. 1175;
c
Van daar af in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 917, 916, 914, 912, 909, 907, 905 en 903 enerzijds en sectie A, nrs. 1175 en 1170 en sectie B, nr. 838 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 903, 941 en 838 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie G, nr. 488 en vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie G, nrs. 488, 515, 514 en 513, Gassel, sectie B, nrs. 894 en 765 enerzijds en nrs. 838, 891, 892, 893, 686 en 764 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 764, 765 en 773 aan elkaar grenzen;
d
Van daar af in zuidelijke richting in een rechte lijn de verlengde oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 764 tot het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 763. Vervolgens in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 773 enerzijds en nrs. 763, 833, 834 en 740 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 740, 741 en 773 aan elkaar grenzen en vervolgens in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 124, 680 en 849 aan elkaar grenzen, daarbij de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 741, 119 en 124 in een rechte lijn doorsnijdend;
e
Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 849 enerzijds en nr. 680 anderzijds tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 680 en vervolgens in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 434, 850 en 849 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nr. 850 enerzijds en nrs. 434, 634 en 635 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie B, nrs. 635 en 850 en sectie D, nr. 636 aan elkaar grenzen;
f
Van daar af in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 261, 637 en 636 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nr. 637, Beers, sectie D, nrs. 301 en 292, Gassel, sectie D, nr. 634 enerzijds en nrs. 261, 262 en 263, Beers, sectie D, nrs. 178, 242, 288 en 289 en Gassel, sectie D, nr. 531 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 531, 497 en 634 aan elkaar grenzen.
5
De grens met de gemeente Mill c.a. volgt:
a
Beginnend in het punt, dat in het vierde lid, onder f, het laatst is beschreven, in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nr. 634 enerzijds en nrs. 497 en 252 anderzijds tot in de verlengde westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nr. 635. Vervolgens in zuidelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 377, 635 en 634 aan elkaar grenzen en vervolgens in zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 635, en sectie C, nrs. 400, 239, 262, 51, 261, 260, 42, 259, 258 en 225 enerzijds en sectie D, nr. 377, sectie C, nrs. 235 en 399, sectie D, nr. 670 en sectie C, nrs. 411, 410, 394, 216, 215 en 26 anderzijds tot de bestaande grens;
b
Verder de bestaande grens in zuidelijke en westelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie I, nr. 893 en Grave, sectie G, nrs. 699 en 681 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Grave, sectie G, nr. 699, Mill, sectie I, nrs. 933 en 935, sectie K, nr. 2248 en Grave, sectie G, nrs. 108, 316, 478, 316, 492, 161 en 529 enerzijds en sectie G, nr. 700, Mill, sectie I, nr. 934 en Grave, sectie G, nrs. 689, 112, 120, 524, 477, 134, 735, 733, 732, 158 en 528 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Grave, sectie G, nrs. 528 en 529 en Mill, sectie K, nr. 2248 aan elkaar grenzen;
c
Van daar af de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie H, nrs. 181 en 572 en Grave, sectie G, nr. 674 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie H, nrs. 572, 297 en 570 enerzijds en nrs. 181, 198 en 200 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie H, nrs. 570, 200 en 577 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie H, nr. 577 en Schaijk, sectie F, nrs. 1010 en 1035 aan elkaar grenzen.
6
De grens met de nieuwe gemeente Landerd komt te lopen als beschreven in artikel 4, derde lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •