Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

 

Artikel 6
1
De nieuwe gemeente Cuijk bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Cuijk c.a. en Haps en delen van de op te heffen gemeente Beers en van de gemeente Mill c.a., met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het zesde lid.
2
De grens met de provincies Gelderland en Limburg begint in het punt dat in artikel 5, derde lid, het laatst is beschreven en volgt van daar af in oostelijke en zuidoostelijke richting de bestaande provinciegrenzen tot aan de op te heffen gemeente Oeffelt.
3
De grens met de nieuwe gemeente Boxmeer volgt:
a
Beginnend in het punt, dat in het tweede lid het laatst is beschreven, de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Cuijk c.a. en Oeffelt tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nrs. 2758 en 1585 en Oeffelt, sectie B, nr. 916 aan elkaar grenzen. Vervolgens in overwegend zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nrs. 1585, 1586, 2399, 2398, 2399, 1954 en 1955 enerzijds en nrs. 2758, 2551 en 2558 anderzijds tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nr. 1955 en vervolgens in zuidoostelijke richting in een rechte lijn tot in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nr. 2429;
b
Van daar af in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nrs. 2429, 2428 en 2429 enerzijds en nr. 2558 anderzijds tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Haps en Boxmeer en van daar af deze bestaande grens tot waar de op te heffen gemeenten Boxmeer, Haps en Wanroij aan elkaar grenzen. Vervolgens de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Haps en Wanroij tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Haps, sectie B, nr. 2518 en Wanroij, sectie H, nrs. 72 en 58 aan elkaar grenzen.
4
De grens met de nieuwe gemeente St. Anthonis volgt vanaf het punt, dat in het derde lid, onder b, het laatst is beschreven, de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Haps en Wanroij tot waar de gemeente Mill c.a. en de op te heffen gemeenten Haps en Wanroij aan elkaar grenzen.
5
De grens met de gemeente Mill c.a. volgt:
a
Beginnend in het punt, dat in het vierde lid het laatst is beschreven, de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nr. 2233 en Beers, sectie C, nrs. 412 en 423 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke en noordwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie C, nrs. 412, 411 en 252 enerzijds en nrs. 423 en 257 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie C, nrs. 252, 257 en 453 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordwestelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie C, nrs. 413, 434 en 453 aan elkaar grenzen;
b
Van daar af in noordwestelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie C, nrs. 413, 263, 262, 261 en 250 en Mill, sectie B, nrs. 3102, 3075, 2888, 2889, 2798, 1155, 1167, 2621 en 2620 enerzijds en Beers, sectie C, nr. 434 en Mill, sectie B, nr. 2745 anderzijds tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nr. 2745. Vervolgens in westelijke richting de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nr. 2745 tot in het midden van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nr. 2628;
c
Van daar af in noordwestelijke richting de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie B, nr. 2628, sectie A, nrs. 1504 en 1505 tot de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie C, nr. 390, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie C, nr. 386 doorsnijdend. Vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie C, nrs. 390, 392, 409, 408 en 372 enerzijds en nr. 386 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie C, nrs. 372, 386 en 405 aan elkaar grenzen;
d
Van daar af in oostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie C, nr. 407 en Beers, sectie D, nrs. 324 en 296 aan elkaar grenzen en vervolgens in oostelijke en noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie D, nr. 324 enerzijds en nrs. 296 en 325 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie D, nrs. 324, 323 en 325 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het midden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie D, nr. 323;
e
Van daar af de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beers, sectie D, nr. 323 en Gassel, sectie C, nrs. 403 en 401 tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 398 en 399, en sectie C, nr. 401 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nr. 398 enerzijds en nr. 399 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 398, 634 en 399 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Gassel, sectie D, nrs. 497, 531 en 634 aan elkaar grenzen.
6
De grens met de nieuwe gemeente Grave komt te lopen als beschreven in artikel 5, vierde lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •