Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

 

Artikel 8
1
De nieuwe gemeente St. Anthonis bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeente Oploo c.a., een deel van de op te heffen gemeente Wanroij en een deel van het gebied van de gemeente Vierlingsbeek met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het tiende lid.
2
De grens met de nieuwe gemeente Cuijk valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Haps en Wanroij.
3
De grens met de nieuwe gemeente Boxmeer komt te lopen als beschreven in artikel 7, vierde lid.
4
De grens met de gemeente Vierlingsbeek volgt:
a
Beginnend in het punt, dat in artikel 7, derde lid, onder f , het laatst is beschreven, de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie H, nr. 15 en Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 139 en 142 aan elkaar grenzen. Vervolgens in overwegend zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 142, 141 en 140, sectie D, nrs. 954, 874, 749, 873, 756, 872, 870, 746, 709 en 952 enerzijds en sectie N, nr. 139 en sectie D, nrs. 957, 871, 869, 800, 868, 861, 743, 710, 740 en 932 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie D, nrs. 932, 952 en 942 aan elkaar grenzen en vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 129, 20 en 15 aan elkaar grenzen;
b
Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 20, 23 en 24 enerzijds en nrs. 129, 12, 11 en 25 anderzijds tot de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend Vierlingsbeek, sectie V, nr. 10. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 10, 28 en 25 aan elkaar grenzen en vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 28 enerzijds en nr. 10 anderzijds tot de zuidwesthoek van het perceel Vierlingsbeek, sectie V, nr. 10;
c
Van daar af in zuidwestelijke richting in een rechte lijn naar de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 3, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 28 in een rechte lijn doorsnijdend. Vervolgens in zuidwestelijke, noordwestelijke, zuidwestelijke en zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 28, 29, 54, 41, 40 en 47 enerzijds en nrs. 3, 1, 36, 37, 39, 42, 43, 46 en 126 anderzijds tot de verlengde noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 81 en vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 81, 135 en 126 aan elkaar grenzen;
d
Van daar af in zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 81 en 91 enerzijds en nrs. 135, 34, 79, 132, 131, 74, 73, 70 en 69 anderzijds tot in de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 69. Vervolgens in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 64, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nr. 66 in een rechte lijn doorsnijdend en vervolgens in zuidoostelijke en zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 66 en 97 en Vierlingsbeek, sectie T, nr. 131 enerzijds en Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 64, 63 en 62 anderzijds tot de bestaande grens;
e
Van daar af in westelijke en zuidelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 112 en 113 en Oploo, sectie N, nr. 259 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie V, nrs. 113 en 127 enerzijds en nrs. 112, 111, 110, 109 en 108 anderzijds tot de grens met de provincie Limburg.
5
De grens met de provincie Limburg volgt in westelijke richting de bestaande provinciegrens tot aan de gemeente Bakel.
6
De grens met de gemeente Bakel valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Oploo c.a. en de gemeente Bakel.
7
De grens met de gemeente Gemert valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Wanroij en de gemeente Gemert.
8
De grens met de gemeente Boekel valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Wanroij en de gemeente Boekel.
9
De grens met de gemeente Uden valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Wanroij en de gemeente Uden.
10
De grens met de gemeente Mill c.a. volgt beginnend op de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Wanroij en de gemeente Uden en Mill c.a. in noordoostelijke richting de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie K, nr. 731 en Mill, sectie D, nr. 2084 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordwestelijke, noordelijke, noordoostelijke, noordwestelijke en noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Mill, sectie D, nrs. 2084 en 2085 tot de bestaande grens. Vervolgens in noordoostelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie K, nrs. 78 en 490 en Mill, sectie C, nr. 1087 aan elkaar grenzen. Vervolgens in oostelijke, zuidelijke, oostelijke, noordwestelijke, noordoostelijke, en zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie K, nrs. 490, 8, 623, 9, 5 en 621 en Mill, sectie C, nrs. 1466 en 1454 enerzijds en Wanroij, sectie K, nrs. 78, 678, 11, 4 en 413 en Mill, sectie C, nrs. 1528 en 1464 anderzijds tot de bestaande grens.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •