Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

 

Artikel 9
1
De nieuwe gemeente Veghel bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Veghel en Erp en delen van de gemeenten Uden en Sint-Oedenrode, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het negende lid.
2
De grens met de gemeente Schijndel valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Veghel en de gemeente Schijndel.
3
De grens met de nieuwe gemeente Heesch volgt:
a
Beginnend op de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 450 in overwegend oostelijke richting de middellijn van de rivier de Aa, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 450, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 753, Veghel, sectie L, nr. 442, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 754, Veghel, sectie L, nr. 430, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 705, Veghel, sectie L, nr. 372 tot het snijpunt met het verlengde van de middellijn van de waterloop, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 369 en vervolgens de middellijn van die waterloop, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 369, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 813, Veghel, sectie L, nr. 361, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 718, Veghel, sectie L, nr. 358, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 719, Veghel, sectie L, nr. 357, Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 723, Veghel, sectie L. nr. 330 tot het verlengde van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 322, daarbij de percelen, kadastraal bekend gemeente Heeswijk-Dinther, sectie F, nr. 819 en Veghel, sectie L, nr. 557 doorsnijdend. Vervolgens in noordelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 322 tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nrs. 330, 329 en 322 aan elkaar grenzen. Vervolgens in noordelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nrs. 329 en 323 enerzijds en nr. 322 anderzijds tot het verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 1305;
b
Van daar af in westelijke richting het verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 1305 tot de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 1305, daarbij de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nrs. 323 en 1307 doorsnijdend. Vervolgens in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 1307 enerzijds en nr. 1305 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nrs. 1307, 326 en 1305 aan elkaar grenzen;
c
Van daar af in westelijke richting het rechte verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, nr. 1305 tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Veghel en Heeswijk-Dinther en vervolgens in noordelijke richting die grens tot waar de op te heffen gemeenten Heeswijk-Dinther, Nistelrode en Veghel aan elkaar grenzen;
d
Van daar af de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Veghel en Nistelrode tot waar de op te heffen gemeenten Nistelrode en Veghel en de gemeente Uden aan elkaar grenzen.
4
De grens met de gemeente Uden volgt:
a
Beginnend in het punt dat in het derde lid het laatst is beschreven in zuidelijke richting de bestaande grens tussen de gemeente Uden en de op te heffen gemeente Veghel tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nr. 139, sectie P, nr. 529 en Veghel, sectie L, nr. 121 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidoostelijke en zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nrs. 139, 141, 144 en 147 en sectie P, nrs. 343, 507, 345 en 548 enerzijds en Uden, sectie P, nrs. 529, 530, 533, 534, 535, 539, 541, 540, 543, 772 en 546 anderzijds tot het verlengde van de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nrs. 549 en 602. Vervolgens in zuidoostelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de gemeenschappelijke grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nrs. 549 en 602 tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nrs. 549, 602 en 548 aan elkaar grenzen.
b
Van daar af in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nr. 602 en 555 enerzijds en 549 anderzijds tot de bestaande grens. Vervolgens de bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nrs. 555 en 558 en Veghel, sectie N, nrs. 37 en 38 aan elkaar grenzen. Vervolgens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 37, Uden, sectie P, nr. 559 en Veghel, sectie N, nr. 9, enerzijds en Veghel, sectie N, nrs. 38 en 35, Uden, sectie P, nr. 560 en Veghel, sectie N, nr. 22 anderzijds tot het verlengde van de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 8.
c
Van daar af in noordoostelijke richting het verlengde van de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 8 tot de zuidhoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 8. Vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 8 en Uden, sectie P, nr. 557 enerzijds en Veghel, sectie N, nr. 9 anderzijds tot het verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 10.
d
Van daar af in zuidoostelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 10 tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 10 en 14 en Uden, sectie P, nr. 563 aan elkaar grenzen. Vervolgens de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nrs. 10 en 13 enerzijds en nrs. 613 en 612 anderzijds tot het verlengde van de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nrs. 14 en 15.
e
Van daar af in noordoostelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nrs. 14 en 15 tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nrs. 13, 14 en 15 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nrs. 15 en 614 enerzijds en nrs. 13, 19 en 17 anderzijds tot de zuidwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 614.
f
Van daar af in zuidoostelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie N, nr. 614 tot de noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Erp, sectie R, nr. 236. Vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Erp, sectie R, nr. 227, Uden, sectie P, nr. 597 en Erp, sectie R, nr. 195 enerzijds en Erp, sectie R, nrs. 236, 235, 228, 229, 656, 689 en 655 anderzijds tot de bestaande grens en vervolgens de bestaande grens.
5
De grens met de gemeente Boekel valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Erp en de gemeente Boekel.
6
De grens met de gemeente Gemert valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Erp en de gemeente Gemert.
7
De grens met de gemeente Beek en Donk valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Erp en de gemeente Beek en Donk.
8
De grens met de gemeente Lieshout valt samen met de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Erp en Veghel en de gemeente Lieshout tot in het punt waar deze de middellijn van het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie E, nr. 3391 (waterloop) snijdt.
9
De grens met de gemeente Sint-Oedenrode volgt:
a
Vanaf het punt, dat in het achtste lid het laatst is beschreven, in noordelijke en westelijke richting de middellijn van deze waterloop, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie E, nr. 3991, Sint-Oedenrode, sectie D, nrs. 2779 en 2776, Veghel, sectie E, nrs. 3978 en 3976, Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2772 en Veghel, sectie E, nr. 3969, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie E, nr. 3736 doorsnijdend, tot de bestaande grens. Vervolgens de bestaande grens in noordwestelijke richting tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nrs. 2736 en 2737 en Veghel, sectie E, nr. 4931 aan elkaar grenzen;
b
Van daar af in westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2737 enerzijds en nr. 2736 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nrs. 2736, 2737 en 2772 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn het verlengde van de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2736 tot in het midden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2772 (waterloop);
c
Van daar af in noordelijke richting de middellijn van deze waterloop, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2772, Veghel, sectie E, nr. 3962 en Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2732 tot de verlengde noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nr. 2838. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nrs. 2732, 2838 en 2841 aan elkaar grenzen en vervolgens in overwegend westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie D, nrs. 2838, 2842 en 2660 enerzijds en nrs. 2841, 2840, 2518 en 2678 anderzijds tot de bestaande grens.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •