Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

 

Artikel 7
1
De nieuwe gemeente Boxmeer bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Boxmeer en Oeffelt en delen van de op te heffen gemeente Wanroij en van de gemeente Vierlingsbeek, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als beschreven in het tweede tot en met het vijfde lid.
2
De grens met de provincie Limburg begint in het punt dat in artikel 6, tweede lid, het laatst is beschreven en volgt in overwegend zuidelijke richting de bestaande provinciegrens tot aan de gemeente Vierlingsbeek.
3
De grens met de gemeente Vierlingsbeek volgt:
a
Beginnend in het punt, dat in het tweede lid het laatst is beschreven, de bestaande grens tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Boxmeer, sectie M, nr. 123 en Vierlingsbeek, sectie K, nrs. 41 en 42 aan elkaar grenzen;
b
Van daar af in zuidoostelijke en zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie K, nrs. 41, 40, 54, 99, 110, 112, 156 en 155 enerzijds en nrs. 42, 30, 103, 108, 109, 213, 212, 211, 243 en 244 anderzijds tot de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie K, nr. 183. Vervolgens in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie K, nrs. 182, 183 en 244 aan elkaar grenzen en vervolgens in overwegend zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie K, nrs. 182 en 179, sectie M, nr. 480 enerzijds en sectie K, nrs. 183 en 184 anderzijds tot de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nr. 147;
c
Van daar af in zuidwestelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nrs. 147, 148 en 480 aan elkaar grenzen en vervolgens in overwegend westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nrs. 148, 518, 516 en 514 enerzijds en nrs. 147, 517, 515 en 513 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nrs. 513 en 514 en sectie N, nr. 184 aan elkaar grenzen;
d
Van daar af in zuidoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nrs. 514 en 171 enerzijds en sectie N, nrs. 184 en 185 anderzijds tot de verlengde noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nr. 13;
e
Van daar af in zuidwestelijke en later zuidoostelijke richting een rechte lijn naar het meest noordelijke punt van het onder d. laatstgenoemde perceel en de gemeenschappelijke grens van hetzelfde perceel en van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 13, 14 en 16 enerzijds en 181, 15 en 17 anderzijds tot het punt, waar laatstgenoemd perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 16 en 27 aan elkaar grenzen;
f
Van daar af in overwegend zuidwestelijke en later zuidoostelijke en vervolgens weer in zuidwestelijke en daarna in noordwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van het onder e. laatstgenoemde perceel en van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, 194, 192 en 22 enerzijds en 17, 193, 191, 20, 190 en 21 anderzijds tot het punt waar laatstgenoemd perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 181, 180 en 22 aan elkaar grenzen;
g
Van daar af in zuidwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van het onder f. laatstgenoemde perceel en van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 158, 156, 155, 154, 152, 151, 147 en 142 enerzijds en nrs. 180, 159, 164, 163, 165, 174, 177, 128 en 183 anderzijds tot het punt waar laatstgenoemd perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nr. 142 en Oploo, sectie H, nr. 15 aan elkaar grenzen.
4
De grens met de nieuwe gemeente St. Anthonis volgt:
a
Beginnend in het punt, dat in het derde lid, onder g, het laatst is beschreven, de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Oploo c.a. en de gemeente Vierlingsbeek tot in het punt, waar het perceel dat in het derde lid, onder g., het laatst is genoemd en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 196 en 197 aan elkaar grenzen en in oostelijke richting de gemeenschappelijke grens tussen laatstgenoemd perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 197, 199 en 201 enerzijds en 196, 198 en 202 anderzijds tot in het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nr. 201;
b
Van daar af in noordwestelijke en later noordelijke richting de gemeenschappelijke grens tussen het onder a. laatstgenoemde perceel en de percelen, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 199, 203, 206 en 208, Oploo, sectie H, nrs. 18, 20, 19, 23, 244, 246 en 248, Boxmeer, sectie N, nrs. 593, 195, 592, 598, 601, 604, 612, 611, 610, 608, 615, 618, 619, 625 en 624, sectie H, nrs. 2709 en 2710, en Oploo, sectie L, nr. 249 enerzijds en Vierlingsbeek, sectie N, nrs. 202, 200, 205, 204, 207 en 209, Oploo, sectie H, nrs. 17, 21, 17 en 24 sectie L, nrs. 245 en 247, Boxmeer, sectie N, nrs. 591, 599, 602, 605, 607, 614, 626 en 628, sectie H, nr. 2708, Oploo, sectie L, nr. 250 anderzijds, tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Oploo c.a. en Boxmeer;
c
Van daar af in noordwestelijke richting de onder b. laatstgenoemde bestaande gemeentegrens tot in het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nrs. 71, 77 en 232 aan elkaar grenzen. Vervolgens in zuidwestelijk en noordwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nrs. 71 en 78 enerzijds en nrs. 232, 70 en 46 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nrs. 46, 78 en 45 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordwestelijke richting in een rechte lijn tot de verlengde westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nr. 46;
d
Van daar af in overwegend noordwestelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nr. 45 en Wanroij, sectie N, nr. 5 enerzijds en Oploo, sectie K, nrs. 41, 39, 38 en 37 en Wanroij, sectie N, nr. 3 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie N, nrs. 3, 4 en 5 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie N, nr. 3;
e
Van daar af in zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 415 en Oploo, sectie K, nrs. 247, 23 en 19 enerzijds en Wanroij, sectie H, nr. 162 en Oploo, sectie K, nrs. 246, 22 en 20 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nrs. 20, 19 en 237 aan elkaar grenzen. Vervolgens in westelijke richting in een rechte lijn tot in de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nr. 17 en vervolgens in zuidelijke en westelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie K, nrs. 237, 238 en 240, en Wanroij, sectie H, nrs. 152 en 151 enerzijds en Oploo, sectie K, nr. 17 en Wanroij, sectie H, nr. 534 anderzijds tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nrs. 151, 534 en 231 aan elkaar grenzen;
f
Van daar af in westelijke richting de verlengde zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 534 tot de middellijn van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. Vervolgens in noordelijke en noordwestelijke richting de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nrs. 231 en 147, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 404 doorsnijdend, tot de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 522 en vervolgens in noordwestelijke richting het rechte verlengde van laatstbedoelde middellijn tot in het midden van de zuidoostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 345, daarbij perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 522 doorsnijdend;
g
Van daar af in noordoostelijke en noordwestelijke richting de middellijn van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nrs. 345, 133 en 66 tot de verlengde westgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nr. 67. Vervolgens in noordoostelijke richting in een rechte lijn tot in het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nrs. 65, 66 en 67 aan elkaar grenzen en vervolgens in noordoostelijke richting de gemeenschappelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wanroij, sectie H, nrs. 65 en 58 enerzijds en nrs. 67, 351, 352, 71 en 72 anderzijds tot de bestaande grens tussen de op te heffen gemeenten Wanroij en Haps.
5
De grens met de nieuwe gemeente Cuijk komt te lopen als beschreven in artikel 6, derde lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •