Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde

 

Artikel 2
1
Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet is er een gemeente, genaamd Almere, bestaande uit delen van het gebied van het openbaar lichaam en van de gemeente Muiden, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Almere komt te lopen als volgt:
a
Grens met de gemeente LelystadBeginnende in het punt met de coördinaten in het (verschoven) stelsel van de Rijksdriehoeksmeting x = 145962.67; y = 494586.93, loopt de grens via de punten met de coördinaten
x = 146287.70;
y = 494125.34
x = 150646.67;
y = 491287.50
x = 146575.64;
y = 493716.57
x = 150870.26;
y = 491175.68
x = 146736.57;
y = 493488.12
x = 151093.39;
y = 491062.92
x = 146765.80;
y = 493447.55
x = 151188.97;
y = 491014.26
x = 146795.87;
y = 493407.61
x = 151233.48;
y = 490991.49
x = 146826.78;
y = 493368.31
x = 151277.87;
y = 490968.46
x = 146858.51;
y = 493329.67
x = 151322.02;
y = 490945.00
x = 146891.06;
y = 493291.71
x = 151365.81;
y = 490920.88
x = 146924.39;
y = 493254.44
x = 151393.43;
y = 490905.11
x = 146958.51;
y = 493217.89
x = 151436.39;
y = 490879.54
x = 146993.39;
y = 493182.07
x = 151478.77;
y = 490853.01
x = 147029.01;
y = 493146.99
x = 151520.55;
y = 490825.54
x = 147065.38;
y = 493112.67
x = 151561.70;
y = 490797.15
x = 147102.45;
y = 493079.13
x = 151602.21;
y = 490767.83
x = 147140.23;
y = 493046.38
x = 151642.05;
y = 490737.62
x = 147178.69;
y = 493014.43
x = 151681.20;
y = 490706.52
x = 147217.82;
y = 492983.30
x = 151719.64;
y = 490674.56
x = 147257.59;
y = 492953.00
x = 151757.36;
y = 490641.74
x = 147298.00;
y = 492923.55
x = 151794.34;
y = 490608.08
x = 147339.02;
y = 492894.96
x = 151830.55;
y = 490573.61
x = 147380.63;
y = 492867.24
x = 151865.98;
y = 490538.33
x = 147422.82;
y = 492840.41
x = 151900.61;
y = 490502.26
x = 147465.56;
y = 492814.47
x = 151934.43;
y = 490465.43
x = 147508.85;
y = 492789.45
x = 151967.41;
y = 490427.86
x = 147552.65;
y = 492765.34
x = 151999.54;
y = 490389.55
x = 147596.95;
y = 492742.16
x = 152015.91;
y = 490369.35
x = 147641.73;
y = 492719.92
x = 152016.99;
y = 490369.98
x = 147661.95;
y = 492710.26
x = 152039.94;
y = 490379.32
x = 148114.14;
y = 492496.89
x = 152072.86;
y = 490386.57
x = 148566.32;
y = 492283.52
x = 152081.29;
y = 490389.49
x = 149018.51;
y = 492070.15
x = 152120.99;
y = 490382.49
x = 149470.69;
y = 491856.77
x = 152177.00;
y = 490368.76
x = 149521.83;
y = 491832.65
x = 152265.52;
y = 490356.95
x = 149747.70;
y = 491725.49
x = 152290.20;
y = 490356.50
x = 149973.12;
y = 491617.40
x = 152311.04;
y = 490357.34
x = 150198.09;
y = 491508.37
x = 152338.11;
y = 490361.35
x = 150422.61;
y = 491398.40
x = 152365.27;
y = 490368.91
tot het punt met de coördinaten x = 152395.21; y = 490378.91. Vandaar loopt de grens naar het punt met de coördinaten x = 152434.94; y 490404.22 en ten slotte naar het punt met de coördinaten x 152520.52; y = 490264.06.
b
Grens met de in te stellen gemeente ZeewoldeBeginnende in het onder a laatstgenoemde punt volgt de grens in ongeveer zuidwestelijke richting een lijn via de punten met de coördinaten
x = 152501.74;
y = 490252.31
x = 152084.65;
y = 489783.10
x = 152486.36;
y = 490235.16
x = 152052.44;
y = 489780.58
x = 152468.92;
y = 490215.72
x = 152020.88;
y = 489784.28
x = 152453.07;
y = 490194.53
x = 151943.14;
y = 489793.42
x = 152443.94;
y = 490178.99
x = 151860.54;
y = 489794.01
x = 152435.75;
y = 490163.14
x = 151856.31;
y = 489793.56
x = 152428.58;
y = 490147.13
x = 151794.38;
y = 489789.61
x = 152394.29;
y = 490060.95
x = 151743.02;
y = 489775.40
x = 152353.50;
y = 489943.81
x = 151692.44;
y = 489749.65
x = 152343.09;
y = 489910.29
x = 151617.65;
y = 489703.54
x = 152326.45;
y = 489889.03
x = 151523.10;
y = 489646.05
x = 152312.37;
y = 489876.35
x = 151418.57;
y = 489582.47
x = 152220.72;
y = 489808.58
x = 151295.18;
y = 489507.10
x = 152189.56;
y = 489846.46
x = 151267.48;
y = 489490.18
x = 152115.77;
y = 489797.76
daarna in ongeveer zuidoostelijke richting via het punt met de coördinaten x = 151305.84; y = 489437.46 en weer in zuidwestelijke richting via de punten met de coördinaten
x = 151283.37;
y = 489424.19
x = 150010.35;
y = 488672.24
om vervolgens af te buigen naar het punt met de coördinaten x 149983.34; y = 488656.28 en vandaar via de punten met de coördinaten
x = 149975.28;
y = 488667.52
x = 149952.83;
y = 488710.12
naar het punt met de coördinaten x = 149950.89; y = 488713.21. Van dit punt af loopt de grens in ongeveer zuidwestelijke richting via de punten met de coördinaten
x = 149937.29;
y = 488705.49
x = 149441.75;
y = 488422.68
x = 149881.46;
y = 488673.29
x = 149388.10;
y = 488392.09
x = 149879.00;
y = 488671.66
x = 149323.32;
y = 488354.97
x = 149777.65;
y = 488614.64
x = 149272.76;
y = 488324.30
x = 149673.83;
y = 488555.11
x = 149220.72;
y = 488290.19
x = 149590.77;
y = 488507.45
x = 149168.65;
y = 488254.77
x = 149494.92;
y = 488452.92
naar het punt met de coördinaten x = 149147.33; y = 488239.40 om vandaar in zuidoostelijke richting verder te gaan via de punten met de coördinaten
x = 149619.78;
y = 487560.19
x = 154409.87;
y = 480749.67
x = 150197.15;
y = 486730.13
x = 154430.48;
y = 480725.77
x = 151605.15;
y = 484730.50
x = 154433;90;
y = 480722.73
x = 151628.33;
y = 484697.67
x = 154437.14;
y = 480721.38
x = 154249.50;
y = 480976.66
x = 154440.11;
y = 480721.13
x = 154262.55;
y = 480960.59
naar het punt met de coördinaten x = 154454.95; y = 480670.93. Van dit punt af loopt de grens in nagenoeg westelijke richting via de punten met de coördinaten
x = 153247.72;
y = 480314.04
x = 152652.36;
y = 480148.68
x = 152817.62;
y = 480183.75
x = 152599.94;
y = 480143.64
x = 152773.27;
y = 480171.65
x = 152565.13;
y = 480141.95
x = 152735.99;
y = 480160.99
x = 152496.66;
y = 480141.57
x = 152692.82;
y = 480154.39
om geleidelijk in meer noordwestelijke richting om te buigen via de punten met de coördinaten
x = 152442.55;
y = 480143.58
x = 152116.60;
y = 480220.47
x = 152392.02;
y = 480149.46
x = 152065.68;
y = 480246.42
x = 152368.45;
y = 480134.24
x = 152004.01;
y = 480281.36
x = 152362.18;
y = 480135.07
x = 151944.86;
y = 480318.92
x = 152336,46;
y = 480158.42
x = 151883.89;
y = 480356.30
x = 152295.53;
y = 480167.10
x = 151594.83;
y = 480540.45
x = 152286.12;
y = 480167.20
x = 151588.87;
y = 480545.12
x = 152261.70;
y = 480172.42
x = 151532.29;
y = 480581.90
x = 152255.13;
y = 480174.06
x = 151472.89;
y = 480617.47
x = 152196.45;
y = 480194.20
naar het punt met de coördinaten x = 151338.24; y = 480703.28. Vandaar loopt de grens in zuidwestelijke richting via de punten met de coördinaten
x = 151285.11;
y = 480645.20
x = 150431.58;
y = 479712.11
x = 150931.86;
y = 480259.09
x = 150319.96;
y = 479605.21
x = 150626.68;
y = 479923.56
naar het punt met de coördinaten x = 150087.30; y = 479382.38.
c
Grens met de gemeente BlaricumBeginnende in het onder b laatstgenoemde punt loopt de grens in ongeveer noordwestelijke richting via het punt met de coördinaten
x = 149547.68;
y = 479872.32
naar het punt met de coördinaten
x = 149424.71;
y = 479965.99.
d
Grens met de gemeente HuizenBeginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens in aanvankelijk noordwestelijke en later meer westelijke richting de verbindingslijn tussen dit punt en achtereenvolgens de punten met de coördinaten
x = 149126.61;
y = 480193.04
x = 148194.29;
y = 480793.67
x = 147767.95;
y = 480984.99
x = 144236.62;
y = 481935.58
om te eindigen in het punt met de coördinaten
x = 143914.21;
y = 481992.52.
e
Grens met de gemeente NaardenBeginnende in het onder d laatstgenoemde punt volgt de grens in een in hoofdzaak westelijke richting de verbindingslijn tussen dat punt en achtereenvolgens de punten met de coördinaten
x = 143842.39;
y = 482005.20
x = 143629.03;
y = 482025.69
x = 143118.87;
y = 481918.24
x = 142591.10;
y = 481820.70
x = 138903.85;
y = 481214.66
x = 138750.25;
y = 481224.35
x = 138564.16;
y = 481329.58
x = 138417.22;
y = 481539.47
x = 138067.31;
y = 481981.85
om te eindigen in het punt met de coördinaten
x = 137781.12;
y = 482338.01.
f
Grens met de gemeente MuidenBeginnende in het onder e laatstgenoemde punt loopt de grens in noordwestelijke richting via het punt met de coördinaten x 135102.63; y = 485671.36 naar het punt met de coördinaten x 134029.81; y = 486992.15.
g
Grens met het openbaar lichaam in het IJmeer en het westelijke gedeelte van het IJsselmeerBeginnende in het onder f laatstgenoemde punt loopt de grens eerst in noordelijke richting naar het punt met de coördinaten x 134029.81; y = 489022.36, vandaar in noordoostelijke richting naar het punt met de coördinaten x = 138000.00; y = 492000.00, vervolgens in oostelijke richting naar het punt met de coördinaten x = 141644.23; y = 492000.00 en ten slotte weer in noordoostelijke richting via het punt met de coördinaten x = 145733.82; y = 494425.78 naar het punt met de coördinaten x = 145962.67; y = 494586.93, zijnde het beginpunt van deze grensbeschrijving.
2
Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet is er een gemeente, genaamd Zeewolde, bestaande uit delen van het gebied van het openbaar lichaam en van de gemeente Lelystad, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Zeewolde komt te lopen als volgt:
a
Grens met de gemeente LelystadBeginnende in het in het eerste lid onder a laatstgenoemde punt met de coördinaten x = 152520.52; y = 490264.06 loopt de grens in ongeveer noordoostelijke richting via de punten met de coördinaten
x = 152600.12;
y = 490313.88
x = 155408.92;
y = 492220.68
x = 152687.11;
y = 490369.26
x = 155430.35;
y = 492236.72
x = 152785.48;
y = 490432.13
x = 155528.02;
y = 492311.79
x = 152885.01;
y = 490495.05
x = 155619.55;
y = 492383.03
x = 152993.40;
y = 490564.35
x = 155702.62;
y = 492447.85
x = 153137.19;
y = 490657.07
x = 155776.87;
y = 492506.64
x = 153189.04;
y = 490690.73
x = 155853.29;
y = 492567.64
x = 153271.29;
y = 490743.79
x = 155923.24;
y = 492623.44
x = 153272.07;
y = 490744.40
x = 155963.82;
y = 492655.76
x = 153354.97;
y = 490798.24
x = 155992.40;
y = 492676.88
x = 153439.99;
y = 490853.61
x = 156047.20;
y = 492723.89
x = 153523.32;
y = 490907.93
x = 156137.30;
y = 492797.59
x = 153607.19;
y = 490962.67
x = 156199.68;
y = 492849.02
x = 153690.99;
y = 491017.22
x = 156265.16;
y = 492903.71
x = 153775.70;
y = 491073.08
x = 156385.65;
y = 493004.77
x = 153857.28;
y = 491126.66
x = 156493.63;
y = 493096.45
x = 153943.01;
y = 491183.90
x = 156610.34;
y = 493196.04
x = 154023.48;
y = 491237.61
x = 156684.06;
y = 493260.25
x = 154108.61;
y = 491294.43
x = 156772.96;
y = 493338.65
x = 154190.63;
y = 491349.50
x = 156840.98;
y = 493398.35
x = 154275.45;
y = 491406.37
x = 156959.20;
y = 493503.46
x = 154357.33;
y = 491462.18
x = 156990.80;
y = 493528.19
x = 154440.95;
y = 491519.14
x = 157111.83;
y = 493638.03
x = 154520.96;
y = 491574.70
x = 157298.95;
y = 493810.51
x = 154604.73;
y = 491633.16
x = 157487.11;
y = 493864.11
x = 154686.43;
y = 491689.97
x = 157718.33;
y = 494085.63
x = 154768.26;
y = 491748.31
x = 157698.73;
y = 494191.51
x = 154849.21;
y = 491805.59
x = 157903.82;
y = 494393.78
x = 154930.76;
y = 491865.17
x = 157901.38;
y = 494397.21
x = 155010.78;
y = 491923.37
x = 158202.37;
y = 494701.42
x = 155091.11;
y = 491982.51
x = 158259.61;
y = 494757.39
x = 155170.85;
y = 492041.48
x = 158363.38;
y = 494854.55
x = 155253.12;
y = 492103.03
x = 158425.60;
y = 494913.56
x = 155333.04;
y = 492162.81
x = 158496.66;
y = 494986.48
tot aan het punt met de coördinaten x = 158501.69; y = 494987.67 om vandaar in overwegend zuidoostelijke richting verder te gaan via de punten met de coördinaten
x = 158506.96;
y = 494986.52
x = 159648.59;
y = 493736.35
x = 158507.62;
y = 494985.77
x = 160017.99;
y = 493384.13
x = 158509.70;
y = 494985.77
x = 160386.30;
y = 493032.28
x = 158717.76;
y = 494720.94
x = 160754.51;
y = 492680.17
x = 158953.01;
y = 494426.75
x = 160907.36;
y = 492534.55
x = 159013.79;
y = 494352.26
x = 160971.08;
y = 492472.86
x = 159014.66;
y = 494353.25
x = 161057.04;
y = 492380.57
x = 159016.70;
y = 494354.69
x = 161287.26;
y = 492134.87
x = 159048.86;
y = 494319.01
x = 161527.49;
y = 491875.21
x = 159074.46;
y = 494291.04
x = 161768.86;
y = 491616.88
x = 159100.14;
y = 494263.71
x = 161974.60;
y = 491396.46
x = 159127.30;
y = 494235.88
x = 161982.16;
y = 491387.79
x = 159156.36;
y = 494206.82
x = 161987.03;
y = 491379.21
x = 159285.04;
y = 494084.19
tot het punt met de coördinaten x = 162091.46; y = 491265.79, waar de grens de bestaande grens tussen de gemeente Lelystad en het openbaar lichaam ontmoet, om vervolgens in algemeen zuidoostelijke richting de bestaande grens van de gemeente Lelystad te volgen tot het punt waar deze grens de grens van de gemeente Dronten ontmoet.
b
Grens met de gemeente DrontenBeginnende in het hiervóór onder a laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande grens van het openbaar lichaam met de gemeente Dronten tot het punt waar deze de bestaande grens van die gemeente met de gemeente Harderwijk ontmoet.
c
Grens met de gemeente HarderwijkBeginnende in het hiervóór onder b laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande grens van het openbaar lichaam met de gemeente Harderwijk tot het punt met de coördinaten
x = 170288.53;
y = 485757.74.
Vanaf laatstgenoemd punt loopt de grens in achtereenvolgens noordwestelijke, westelijke en ongeveer zuidwestelijke richting via de punten met de coördinaten
x = 170235.22;
y = 485841.60
x = 169867.00;
y = 486185.98
x = 170182.07;
y = 485925.51
x = 169832.00;
y = 486189.34
x = 170137.08;
y = 485996.62
x = 169398.84;
y = 486209.34
x = 170122.34;
y = 486019.91
x = 169377.96;
y = 486210.01
x = 170111.52;
y = 486036.69
x = 169353.90;
y = 486210.14
x = 170097.84;
y = 486054.53
x = 169317.64;
y = 486208.65
x = 170080.33;
y = 486075.02
x = 169289.18;
y = 486207.39
x = 170064.08;
y = 486091.37
x = 169261.77;
y = 486204.60
x = 170046.25;
y = 486107.17
x = 169184.97;
y = 486193.68
x = 170026.86;
y = 486122.07
x = 169122.80;
y = 486181.41
x = 169998.57;
y = 486140.55
x = 168892.32;
y = 486133.68
x = 169960.27;
y = 486160.04
x = 168657.78;
y = 485970.36
x = 169923.73;
y = 486173.50
x = 168520.26;
y = 485802.31
x = 169896.57;
y = 486180.74
x = 167836.44;
y = 484778.30
tot het punt met de coördinaten
x = 167177.85;
y = 482732.64.
d
Grens met de gemeente ErmeloBeginnende in het hiervóór onder c laatstgenoemde punt loopt de grens in ongeveer zuidwestelijke richting naar het punt met de coördinaten
x = 165776.51;
y = 478379.97.
e
Grens met de gemeente PuttenBeginnende in het hiervóór onder d laatstgenoemde punt loopt de grens in aanvankelijk nagenoeg zuidwestelijke en vervolgens meer westelijke richting via de punten met de coördinaten
x = 165169.11;
y = 476493.32
x = 165074.51;
y = 476240.21
x = 164970.32;
y = 476090.92
x = 164744.43;
y = 476006.70
x = 164212.16;
y = 475829.70
tot het op de grens tussen de gemeenten Putten en Nijkerk gelegen punt met de coördinaten
x = 161120.05;
y = 474934.08.
f
Grens met de gemeente NijkerkBeginnende in het hiervóór onder e laatstgenoemde punt loopt de grens in algemeen westelijke richting via de punten met de coördinaten
x = 161070.17;
y = 475103.61
x = 160824.39;
y = 475031.30
x = 160809.24;
y = 475082.81
x = 160690.01;
y = 475038.21
x = 160587.84;
y = 475017.10
x = 160602.83;
y = 474966.13
x = 160274.27;
y = 474869.47
x = 160295.00;
y = 474737.00
x = 160200.55;
y = 474666.38
x = 159714.11;
y = 474510.32
x = 156333.30;
y = 473523.45
tot het punt met de coördinaten
x = 156190.20;
y = 473509.61.
g
Grens met de gemeente BunschotenBeginnende in het hiervóór onder f laatstgenoemde punt loopt de grens in algemeen noordwestelijke richting via de punten met de coördinaten
x = 156071.66;
y = 473498.15
x = 155411.89;
y = 474124.40
tot het punt met de coördinaten
x = 151749.54;
y = 477749.76
h
Grens met de gemeente EemnesBeginnende in het hiervóór onder g laatstgenoemde punt loopt de grens in ongeveer noordwestelijke richting naar het punt met de coördinaten
x = 151469.76;
y = 478026.71.
i
Grens met de gemeente BlaricumBeginnende in het hiervóór onder h laatstgenoemde punt loopt de grens in nagenoeg noordwestelijke richting via het punt met de coördinaten x = 150243.70; y = 479240.38 naar het in artikel 2, eerste lid, onder b laatstgenoemde punt met de coördinaten
x = 150087.30;
y = 479382.38.
j
Grens met de in te stellen gemeente AlmereDeze grens komt te lopen als in het eerste lid onder b is aangegeven.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •