Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde

 

Artikel 33
1
Het bepaalde in het eerste en tweede lid van artikel 32 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de delen van het tot het bevolkingsregister van het openbaar lichaam en de gemeente Lelystad behorende persoons- en woningregister die betrekking hebben op personen, woningen en andere gebouwen welke op de datum van inwerkingtreding van deze wet gevestigd dan wel gelegen zijn in de gemeenten Almere en Zeewolde.
2
Het deel van het tot het bevolkingsregister van een gemeente onderscheidenlijk het openbaar lichaam behorende persoonsregister dat betrekking heeft op de personen die op de datum van inwerkingtreding van deze wet in overgaand gebied gevestigd zijn, wordt door burgemeester en wethouders van deze gemeente onderscheidenlijk de Landdrost op die datum gezonden aan burgemeester en wethouders van de gemeente, waaraan dat gebied wordt toegevoegd.
3
Op gelijke wijze wordt gehandeld met het deel van het tot het bevolkingsregister behorende woningregister dat betrekking heeft op de woningen en andere gebouwen die op de datum van inwerkingtreding van deze wet in overgaand gebied gelegen zijn, met dien verstande dat ook kan worden volstaan met het overdragen van de desbetreffende gegevens uit dat register.
4
Het in het derde lid bedoelde deel van het woningregister wordt, nadat daarvan afschrift is gemaakt, binnen drie weken teruggezonden.
5
Het in het derde en vierde lid bedoelde deel van het woningregister wordt gescheiden van dat register bewaard in de gemeente onderscheidenlijk het openbaar lichaam waartoe het overgaande gebied vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet behoorde.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •