Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot instelling van een gemeente Dronten

 

Artikel 2
Het gebied van de gemeente Dronten wordt als volgt bepaald:
uitgaande van het punt van samenkomst van de grens tussen de gemeente Kampen (provincie Overijssel) en de gemeente Doornspijk (provincie Gelderland), waarvan de coördinaten in het stelsel van de rijksdriehoekmeting zijn:
X = + 32384,16 en Y = + 40495,55, gelegen in het Veluwemeer wordt de grens, gaande in algemeen zuidelijke richting, gevormd door de grens tussen de gemeenten Doornspijk, Elburg en Ermelo en het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", vastgesteld bij wet van 9 maart 1968, Stb. 118, houdende "wijziging en vaststelling van de grens tussen de gemeenten Doornspijk, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Putten en Nijkerk en het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", tevens wijziging en vaststelling van de grens tussen de provincie Gelderland en dat openbaar lichaam, tot het punt, waarvan de coördinaten in het stelsel van de rijksdriehoekmeting zijn:
X = + 20257,24 en Y = + 24988,88, gelegen in het Veluwemeer.
Vanaf laatstgenoemd punt wordt de grens, gaande in algemeen noordwestelijke richting, gevormd door de kortste verbindingslijnen tussen achtereenvolgens dit punt en de punten, waarvan de coördinaten in het stelsel van de rijksdriehoekmeting zijn:
X = + 18837,31 ; Y = + 27850,97
X = + 18657,48 ; Y = + 27761,29
X = + 18379,14 ; Y = + 28319,58
X = + 18076,51 ; Y = + 28168,51
X = + 18241,40 ; Y = + 29649,34
X = + 17172,79 ; Y = + 30842,65
X = + 17821,65 ; Y = + 31419,45
X = + 15768,99 ; Y = + 34068,90
X = + 15255,45 ; Y = + 34762,90
X = + 15817,40 ; Y = + 35178,72
X = + 15341,54 ; Y = + 35821,81
X = + 13858,52 ; Y = + 38390,48
X = + 13634,48 ; Y = + 39918,30
X = + 13855,01 ; Y = + 39933,66
X = + 13709,37 ; Y = + 41976,98
X = + 13587,57 ; Y = + 45327,87
X = + 13575,36 ; Y = + 45446,79
X = + 13573,73 ; Y = + 45446,35
X = + 12299,72 ; Y = + 50112,69,
waarvan laatstgenoemde coördinaten het punt bepalen, gelegen in het IJsselmeer op de grens van het gebied van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", vastgesteld krachtens artikel 2 van de Wet openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" (Stb. 1955, 521) bij Koninklijk besluit van 29 december 1955, nr. 21 (Stcrt. 1956, 7).
Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens, gaande aanvankemeen noordoostelijke richting, de grens van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" tot het punt van samenkomst met de grens van de gemeente Noordoostpolder.
Vanaaf laatstgenoemd punt volgt de grens, gaande aanvankekelijk in algemeen zuidoostelijke richting, de grens van de gemeente Noordoostpolder, vastgesteld bij Wet van 19 januari 1962, Stb. 11, tot het punt van samenkomst van de grens van deze gemeente met de grens van de gemeente Kampen, welk punt is gelegen in het Ketelmeer.
Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens, gaande aanvankelijk in zuidelijke richting, de grens van de gemeente Kampen, tot het punt van samenkomst van de grens van deze gemeente met de grens van de gemeente Doornspijk, tevens het punt van samenkomst van de grens tussen de provincie Overijssel en de provincie Gelderland, van welk punt de coördinaten het stelsel van de rijksdriehoekmeting zijn X = + 32384,16 en Y = + 40495,55.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •