Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot provinciale indeling van de Waddenzee

 

Artikel 4
Aan de provincie Noord-Holland wordt toegevoegd het deel van de Waddenzee dat wordt begrensd door een lijn die begint in het snijpunt van onderscheidenlijk het nagenoeg zuidwestwaarts verlengde van een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten in het stelsel der rijksdriehoeksmeting x = - 32 900,19, y = + 119 734,34 (hoofdpaal 37 op Vlieland) en x - 34 597,82, y = + 118 678,96 (centrumpaal 35 op Vlieland), met een denkbeeldige rechte lijn tussen de punten met de coördinaten x = - 38 000,00, y = + 118 000,00 en x = - 22 500,00, y = + 110 000,00, vervolgens in oostzuidoostelijke richting langs deze lijn verloopt tot laatstgenoemd punt en van daar in zuidoostelijke richting naar het meest noordwestelijke ontmoetingspunt van de grens der gemeente Wonseradeel met de grens van de gemeente Wieringen, vervolgens de grenzen van laatstgenoemde gemeente en van de gemeenten Anna Paulowna en Den Helder in de Waddenzee volgt tot het snijpunt met een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten x = - 44 802,20, y = + 89 010,20 (hoofdpaal 0 in Noord-Holland) en x = - 45 086,35, y = + 94 618,43 (paspuntpaal 64, gemerkt 8.40.00, op Texel), van daar in nagenoeg noordelijke richting via deze lijn verloopt tot het snijpunt met de zuidelijke grens van de gemeente Texel, van dit snijpunt af de grens van deze gemeente in de Waddenzee volgt tot het snijpunt met het nagenoeg noordwestwaarts verlengde van een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten x = - 34 250,81, y = + 111 687,65 (stang van de toren van de N.H. kerk te De Cocksdorp) en x = - 35 562,49, y = + 114 187,10 (centrumpaal 31 op Texel), van daar via dit verlengde in nagenoeg noordwestelijke richting verloopt tot het snijpunt van laatstgenoemde lijn met het nagenoeg zuidwestwaarts verlengde van de in de aanhef van dit artikel genoemde denkbeeldige rechte lijn en vervolgens in nagenoeg noordoostelijke richting laatstbedoeld verlengde volgt tot het punt van uitgang.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •