Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot provinciale indeling van de Waddenzee

 

Artikel 2
Aan de provincie Groningen wordt toegevoegd het deel van de Waddenzee dat wordt begrensd door een lijn die begint in het ontmoetingspunt van de rijksgrens met de westelijke grens van de gemeente Hefshuizen, van daar laatstbedoelde grens volgt tot het punt waar deze de noordelijke grens van de gemeente Usquert ontmoet, vervolgens de grenzen van deze gemeente en van de gemeenten Warffum, Baflo, Eenrum, Kloosterburen en Ulrum in de Waddenzee volgt tot het punt waar de grens van laatstgenoemde gemeente de grens van de gemeente Schiermonnikoog ontmoet, vervolgens de grens van deze gemeente in aanvankelijk noordoostelijke en daarna noordelijke richting volgt tot het snijpunt met een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen het punt met de coördinaten in het stelsel der rijksdriehoeksmeting x = + 62 545,87, y = + 150 425,89 (hoofdpaal 16 op Schiermonnikoog) en het punt met de coördinaten x + 70 000,00, y = + 156 000,00, van dat snijpunt af in ongeveer noordoostelijke richting bedoelde lijn volgt tot laatstgenoemd punt, van daar via denkbeeldige rechte lijnen in achtereenvolgens overwegend oostzuidoostelijke en oostnoordoostelijke richting verloopt naar de punten met de coördinaten x = + 74 000,00, y = + 155 000,00 en x + 78 915,20, y = + 155 540,30, vervolgens in overwegend noordoostelijke richting een rechte lijn volgt die kan worden getrokken tussen laatstgenoemd punt en de nieuwe vuurtoren van Borkum (D) met de coördinaten x = + 84 429,05, y = + 160 279,19, tot het ontmoetingspunt met de rijksgrens en van daar via deze grens in ongeveer zuidoostelijke richting verloopt tot het punt van uitgang.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •