Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot provinciale indeling van de Waddenzee

 

Artikel 3
Aan de provincie Friesland wordt toegevoegd het deel van de Waddenzee dat wordt begrensd door een lijn die begint in het snijpunt van een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten in het stelsel der rijksdriehoeksmeting x = + 36 632,26, y = + 145 834,10 (hoofdpaal 24 op Ameland) en x = + 51 587,31, y = + 149 640,43 (hoofdpaal 5 op Schiermonnikoog), met de noordwestelijke grens van de gemeente Schiermonnikoog, van daar in ongeveer zuidwestelijke richting laatstbedoelde en vervolgens de westelijke grens van deze gemeente en de grenzen van de gemeenten Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Ferwerderadeel, Het Bildt, Barradeel, Harlingen en Wonseradeel in de Waddenzee volgt tot het meest noordwestelijke ontmoetingspunt van de grens van laatstgenoemde gemeente met de grens van de gemeente Wieringen, van daar via denkbeeldige rechte lijnen aanvankelijk in noordwestelijke richting verloopt tot het punt met de coördinaten x = - 22 500,00, y = + 110 000,00 en vervolgens in westnoordwestelijke richting naar het punt met de coördinaten x = - 38 000,00, y = + 118 000,00 tot het snijpunt met het nagenoeg zuidwestwaarts verlengde van een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten x = - 32 900,19, y = + 119 734,34 (hoofdpaal 37 op Vlieland) en x = - 34 597,82, y = + 118 678,96 (centrumpaal 35 op Vlieland), daarna in ongeveer noordoostelijke richting laatstbedoeld verlengde volgt tot het snijpunt met de zuidelijke grens van de gemeente Vlieland, van dit snijpunt af de grens van deze gemeente in de Waddenzee volgt tot het snijpunt met een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten x = - 21 902,34, y = + 128 152,81 (hoofdpaal 51 op Vlieland) en x = - 14 876,08, y = + 134 346,27 (hoofdpaal 1 op Terschelling), daarna in nagenoeg noordoostelijke richting via deze lijn verloopt tot het snijpunt met de westelijke grens van de gemeente Terschelling, van dit snijpunt af de grens van deze gemeente in de Waddenzee volgt tot het snijpunt met een denkbeeldige rechte lijn die kan worden getrokken tussen de punten met de coördinaten x = + 10 492,89, y = + 143 413,28 (Noordkaap op Terschelling) en x = + 15 725,77, y = + 144 811,55 (hoofdpaal 3 op Ameland), daarna in ongeveer oostnoordoostelijke richting via deze lijn verloopt tot het snijpunt met de westelijke grens van de gemeente Ameland, van dit snijpunt af de grens van deze gemeente in de Waddenzee volgt tot het snijpunt met de in de aanhef van dit artikel genoemde denkbeeldige rechte lijn en van daar via deze lijn in nagenoeg oostnoordoostelijke richting verloopt tot het punt van uitgang.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •