Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen

 

Artikel 17
1
In dit artikel wordt verstaan onder:
a
bestaande weg: een weg, die op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt is opengesteld voor het openbaar verkeer;
b
hoofdrijbaan: het gedeelte van een weg dat bestemd is om door motorvoertuigen bereden te worden.
2
Onverminderd het bepaalde in artikel 19 en met uitzondering van de verzorgingsplaatsen die worden genoemd in de bijlage bij deze wet, wordt tot 1 januari 2024 op een verzorgingsplaats aan een bestaande weg geen nieuwe locatie aangelegd en in gebruik gegeven.
3
Het tweede lid is niet van toepassing indien:
a
de bestaande weg wordt veranderd van een weg bestaande uit een hoofdrijbaan voor het verkeer in beide rijrichtingen in een weg bestaande uit twee hoofdrijbanen voor het verkeer in tegengestelde rijrichting, mits de nieuwe locatie is gelegen op een afstand van ten minste twintig kilometer van een andere locatie die vanuit dezelfde rijrichting als de nieuwe locatie bereikbaar is;
b
het wegens reconstructie van een verzorgingsplaats waarop een locatie is gelegen naar het oordeel van de Staat noodzakelijk is de locatie te vervangen door een nieuwe locatie, mits de nieuwe locatie zo dicht mogelijk bij de te vervangen locatie wordt aangelegd;
c
het wegens reconstructie van een weg waaraan een verzorgingsplaats met een locatie is gelegen naar het oordeel van de Staat noodzakelijk is de verzorgingsplaats te vervangen door een nieuwe verzorgingsplaats, mits de nieuwe verzorgingsplaats zo dicht mogelijk bij de te vervangen verzorgingsplaats wordt aangelegd.
4
Tot 1 januari 2024 wordt op een verzorgingsplaats aan een nieuwe weg geen nieuwe locatie aangelegd en in gebruik gegeven die is gelegen binnen een afstand van twintig kilometer van een andere locatie en die vanuit dezelfde rijrichting als die andere locatie bereikbaar is.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •