Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar een milieugrondslag

 

Artikel V
1
Indien deze wet in werking treedt op of na 1 juli 1992 bedraagt, in afwijking in zoverre van artikel 61i, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, het tarief vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1993 voor:
a. ongelode lichte olie, per hectoliter
f 2,70
b. gelode lichte olie, per hectoliter
f 2,41
c. halfzware olie, per hectoliter
f 4,75
d. gasolie en lichte stookolie, die zijn bestemd voor ander gebruik dan voor het op de weg aandrijven van motorrijtuigen, per hectoliter
f 4,75
e. andere gasolie en lichte stookolie, per hectoliter
f 2,66
f. zware stookolie, per 1000 kilogram
f 42,56
g. LPG, per 1000 kilogram
f 57,77
h. kolen, per 1000 kilogram
f 24,72
i. hoogovengas, cokesovengas, kolengas en raffinaderijgas, per 1000 gigajoule
f 304,04
j. aardgas, met een bovenste verbrandingswaarde van 35,17 megajoule, per Nm3, met dien verstande dat bij levering van meer dan 10 000 000 Nm3 aardgas per jaar aan een gebruiker het tarief voor aardgas per Nm3 van het meerdere f 0,01950 bedraagt
f 0,04156
2
Indien deze wet in werking treedt op of na 1 juli 1992 bedraagt, in afwijking in zoverre van artikel 61i, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, het tarief voor brandstoffen, als bedoeld in artikel 61c, onderdeel i, van laatstgenoemde wet vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1993 voor:
a. petroleumcokes, per 1000 kilogram
f 40,09
b. vloeibare brandstof, per 1000 kilogram
f 42,56
c. gasvormige brandstof, per 1000 gigajoule
f 304,04


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •