Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verlenging zittingsduur raden gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen in verband met herindeling

 

Artikel 2
1
Indien het bij koninklijke boodschap van 23 oktober 2001 ingediende voorstel van wet tot gemeentelijke herindeling in Zeeuws Vlaanderen (Kamerstukken nr. 28 057) op 20 september 2002 niet tot wet is verheven en in werking getreden, vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raden van de gemeenten Axel, Hontenisse, Hulst, Oostburg, Sas van Gent, Sluis-Aardenburg en Terneuzen plaats op 22 oktober 2002.
2
In het geval, bedoeld in het eerste lid, gelden in afwijking van de artikelen G 1 tot en met G 4 en V 12 van de Kieswet de volgende tijdstippen:
a
de in de artikelen G 1, achtste lid, en G 2, achtste lid, van de Kieswet bedoelde kennisgeving, voorafgaande aan de kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad, vindt plaats op 30 september 2002;
b
verzoeken tot registratie van aanduidingen van politieke groeperingen voor de verkiezing van de raad van de gemeenten Axel, Hontenisse, Hulst, Oostburg, Sas van Gent, Sluis-Aardenburg en Terneuzen, ingediend na 30 september 2002, blijven voor de verkiezing van 4 december 2002 buiten behandeling;
c
de beslissing van het centraal stembureau, bedoeld in artikel G 4, tweede lid, van de Kieswet, vindt uiterlijk plaats op 8 oktober 2002;
d
de beslissing betreffende de toelating van de gekozen leden van de gemeenteraad vindt plaats uiterlijk op 20 december 2002.
3
De ingevolge het eerste lid gekozen gemeenteraadsleden treden tegelijk af met de leden van de gemeenteraden waarvoor de verkiezingen op 6 maart 2002 hebben plaatsgevonden.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •