Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verlenging zittingsduur raden gemeenten in de provincie Zuid-Holland (voorgenomen herindeling van deze gemeenten)

 

Artikel 2
1
Indien het bij koninklijke boodschap van 10 november 2005 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk (Kamerstukken II 2005/06, 30?354, nr. 2), respectievelijk het bij koninklijke boodschap van 10 november 2005 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar (Kamerstukken II 2005/06, 30?356, nr. 2), respectievelijk het bij koninklijke boodschap van 10 november 2005 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en ?s-Gravendeel (Kamerstukken II 2005/06, 30?355, nr. 2) op 22 september 2006 niet tot wet is verheven en in werking getreden, vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raden van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk, respectievelijk Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar, respectievelijk Binnenmaas en ?s-Gravendeel plaats op 10 oktober 2006.
2
In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, gelden in afwijking van de artikelen G 1, G 2 en G 4 van de Kieswet voor de verkiezing van de leden van de raden van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk, respectievelijk Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar, respectievelijk Binnenmaas en ?s-Gravendeel, de volgende tijdstippen:
a
de in de artikelen G 1, achtste lid, en G 2, achtste lid, van de Kieswet bedoelde kennisgeving, voorafgaande aan de kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad, vindt plaats op 25 september 2006;
b
verzoeken tot registratie van aanduidingen van politieke groeperingen voor de verkiezing van de raad, ingediend na 25 september 2006, blijven voor de verkiezing van 22 november 2006 buiten behandeling;
c
de beslissing van het centraal stembureau, bedoeld in artikel G 4, tweede lid, van de Kieswet, vindt uiterlijk plaats op 28 september 2006.
3
De ingevolge het eerste lid gekozen gemeenteraadsleden treden tegelijk af met de leden van de gemeenteraden waarvoor de verkiezingen op 7 maart 2006 hebben plaatsgevonden.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •