Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet vervoer binnenvaart

 

Artikel 93
Deze wet kan worden aangehaald als Wet vervoer binnenvaart.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 1991
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
j
R. H. Maij-Weggen
Uitgegeven de eenendertigste december 1991
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin
Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen
• 1
Begripsbepalingen
• 2
Reikwijdte
• 3
Capaciteitsregeling

Hoofdstuk 2

Regels met betrekking tot de binnenvaartmarkt

Afdeling 1

Toelating van binnenschepen tot het vervoer op de Nederlandse binnenwateren

Afdeling 2

Toegang tot het beroep
• 1
Vergunning beroepsvervoer van goederen
• 2
Vergunningbewijs

Afdeling 3

Soorten van binnenlands beroepsvervoer van goederen en vrachtverdelingsstelsel
• 1
Soorten van binnenlands beroepsvervoer van goederen
• 2
Vrachtverdelingsstelsel

Afdeling 4

Inschrijving binnenlands eigen vervoer

Afdeling 5

Overgang tussen binnenlands beroeps- en eigen vervoer van goederen

Afdeling 6

Tankvaart

Afdeling 7

Registratie

Hoofdstuk 3

Vergoedingen

Hoofdstuk 4

Verstrekken van gegevens

Hoofdstuk 5

Geheimhouding

Hoofdstuk 6

Beroep

Hoofdstuk 7

Toezicht

Hoofdstuk 8

Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 1

Omzetting van vergunningen en inschrijvingen als bedoeld in de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart in vergunningen en inschrijvingen als bedoeld in deze wet
• 1
Algemeen
• 2
Omwisseling vergunningen voor ongeregeld vervoer in vergunningen voor beroepsvervoer van goederen
• 3
Tijdelijk voortduren van vergunningen voor een beurtvaartdienst en een afhaal- en besteldienst alsmede omzetting van deze vergunningen in vergunningen voor beroepsvervoer van goederen
• 4
Tijdelijk voortduren van inschrijvingen en inschrijvingsbewijzen eigen vervoer, verleend op grond van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart
• 5
Voldoen aan de eis van vakbekwaamheid
• 6
Vergoedingen in het kader van het overgangsrecht
• 7
Afgifte van vergunningbewijzen, verlening van een inschrijving en afgifte van inschrijvingsbewijzen als bedoeld in deze wet in samenhang met Verordening nr. 1101/89 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 april 1989 betreffende de structurele sanering van de binnenvaart (PbEG L 116)

Afdeling 2

Tijdelijke ontheffing certificaatplicht als bedoeld in artikel 22

Afdeling 3

Verklaringen inzake het behoren tot de Rijnvaart

Afdeling 4

Adviescommissie Goederenvervoer

Afdeling 5

Wijziging wetten
• 1
Wet op de economische delicten
• 2
Vestigingswet Bedrijven 1954
• 3
Wet sloopregeling binnenvaart
• 4
Vervoersnoodwet

Afdeling 6

Slotbepalingen


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •