Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

Artikel 6
De regels, bedoeld in artikel 3, onderdeel b , kunnen onder meer betrekking hebben op:
a
eisen ten aanzien van constructie, inrichting en uitrusting van vervoermiddelen, waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd;
b
keuring van vervoermiddelen als bedoeld in onderdeel a;
c
aanduidingen die de vervoermiddelen bij het vervoeren van daartoe bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen gevaarlijke stoffen, zowel in beladen als in lege, ongereinigde toestand, dienen te voeren;
d
het verwijderen of bedekken van aanduidingen als bedoeld in onderdeel c, na het lossen en reinigen of ontgassen van het vervoermiddel;
e
reinigen van vervoermiddelen waarmee gevaarlijke stoffen zijn vervoerd;
f
onderzoek van gevaarlijke stoffen naar hun eigenschappen;
g
eisen ten aanzien van de verpakking van gevaarlijke stoffen, met inbegrip van de daarbij behorende inrichting of uitrusting, en het testen of keuren daarvan;
h
aanduidingen of aanwijzingen op de verpakking, bedoeld in onderdeel g;
i
deskundigheid van personen die handelingen met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, verrichten, afgifte van vakbekwaamheidscertificaten en erkenning van vakbekwaamheidscertificaten afgegeven in andere landen;
j
vervoeren van gevaarlijke stoffen onder bepaalde meteorologische omstandigheden;
k
vervoeren van gevaarlijke stoffen door tunnels;
l
eisen ten aanzien van constructie, inrichting en uitrusting van inrichtingen of werktuigen met behulp waarvan gevaarlijke stoffen worden geladen of gelost;
m
keuring van de inrichtingen of werktuigen, bedoeld in onderdeel l;
n
melding voorafgaande aan het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •