Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet wettelijke aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen

 

Artikel 18
1
De rechtbank kan op verzoek van een belanghebbende bepalen, dat verzekeraars en andere personen, die de dekking, als bedoeld in artikel 4, hebben verschaft, de middelen, welke zij dientengevolge ter voldoening van erkende of toegewezen schadevorderingen beschikbaar moeten stellen, rechtstreeks aan de betrokkene zullen uitkeren. Een zodanige beschikking kan door de rechtbank te allen tijde worden ingetrokken.
2
Op een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, beslist de rechtbank niet, dan nadat de belanghebbende, die het verzoek heeft ingediend, Onze Minister van Financiƫn en de exploitant zijn gehoord of ten verhore zijn opgeroepen.
3
De beschikking van de rechtbank wordt uitgesproken ter openbare terechtzitting en door de griffier bekendgemaakt in de Staatscourant. De belanghebbenden kunnen van de beschikking in beroep komen bij het gerechtshof binnen veertien dagen na de dagtekening van de Staatscourant, waarin de bekendmaking is geplaatst.
4
De beschikking van het gerechtshof wordt uitgesproken ter openbare terechtzitting en door de griffier bekendgemaakt in de Staatscourant. De belanghebbenden kunnen beroep in cassatie instellen binnen drie weken na de dagtekening van de Staatscourant, waarin de bekendmaking is geplaatst.
5
Een beschikking, als bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid, is uitvoerbaar bij voorraad. Ook indien deze beschikking wordt vernietigd in hoger beroep of in cassatie, blijven uitkeringen, welke overeenkomstig die beschikking zijn gedaan, voordat de beschikking tot vernietiging onherroepelijk is geworden, geldig en verbindend.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •