Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO5629, Hoger beroep kort geding, 03/031
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  13-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tot aan het pleidooi in hoger beroep was tussen partijen in geschil of [geïntimeerde sub 1] nu wel (stelling Bravia Finance in conventie) of niet (stelling [geïntimeerde sub 1] in reconventie) is gebonden aan de uiteindelijk na de notariële akte van rectificatie van splitsing in artikel 17 lid 4 van het splitsingsreglement opgenomen beperkingen ...
 • LJN BG1502, Hoger beroep, 104.001.170
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  01-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het in rov. 2.4 overwogene brengt mee dat de primaire vordering van [geïntimeerden] uitleg behoeft teneinde vast te kunnen stellen of zij bedoeld hebben een verklaring voor recht uit hoofde van artikel 3:302 BW te vorderen die alleen in de rechtsverhouding tussen partijen (en hun rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel...
 • LJN BG7226, Eerste aanleg - meervoudig, 89114 HA ZA 07-902
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Artikel 3:43 BW, artikel 17 lid 1 Wet op het notarisambt en toewijzen van nakosten.
 •