Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD9522, Eerste aanleg - meervoudig, 54127
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  16-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  datum beschikking : 16 januari 2002 DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALKMAAR, Meervoudige Kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken. In de zaak rekestnummer 54127 / FA RK 01-476 van: - [verzoeker], geboren te [geboorteplaats], Groot-Brittannië, op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], Spanje, en ...
 • LJN AT7109, Eerste aanleg - enkelvoudig, 75916/FA RK 04-755
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  08-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Bij de stiefouderadoptie van een inmiddels meerderjarig kind (het verzoek tot adoptie is tijdig ingediend, d.w.z. op het moment dat het kind nog minderjarig was), heeft de te adopteren persoon verklaard dat hij de geslachtsnaam van zijn biologische vader wil houden. Op grond van artikel 5 lid 7 van Boek...
 • LJN AV3124, Eerste aanleg - enkelvoudig, 76675/FA RK 04-864
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  01-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verzoek tot (stiefouder)adoptie wordt afgewezen. Niet gebleken is dat de vader misbruik maakt van zijn bevoegdheid tot tegenspraak. Behoudens dat op emotionele gronden het maximale wordt gevraagd, heeft de adoptant (tesamen met de moeder) geen reden genoemd waarom in deze zaak adoptie ten opzichte van gezamenlijk gezag ex artikel 1...
 • LJN AX9118, Eerste aanleg - enkelvoudig, 85134/FA RK 06-24
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  21-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Adoptieverzoek van een in Ethiopië geboren kind. Er is een geboorteakte uit Ethiopië, waarop de geboortedatum en geboorteplaats vermeld staan. Adoptanten verzoeken om een andere geboortedatum vast te stellen dan de in de geboorteakte voorkomende geboortedatum, zulks op grond van de omstandigheid dat...
 • LJN AZ7529, Eerste aanleg - meervoudig, 90343/FA RK 06-784
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  31-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  In 1997 hebben een vrouw en haar eerste echtgenoot in Polen -naar Pools recht- een minderjarige geadopteerd. Die minderjarige verbleef met toestemming van de Staatssecretaris van Justitie al sinds 1996 als pleegkind in het gezin van de vrouw. Vervolgens is de vrouw van haar eerste echtgenoot gescheiden...
 •