Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 67a
[1.] Een op artikel 67 gegrond bevel kan slechts worden gegeven:
a
indien uit bepaalde gedragingen van de verdachte, of uit bepaalde, hem persoonlijk betreffende omstandigheden, blijkt van ernstig gevaar voor vlucht;
b
indien uit bepaalde omstandigheden blijkt van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, welke de onverwijlde vrijheidsbeneming vordert.
2
Een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid kan voor de toepassing van het vorige lid slechts in aanmerking worden genomen:
1
indien er sprake is van verdenking van een feit waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld en de rechtsorde ernstig door dat feit is geschokt;
2
indien er ernstig rekening mede moet worden gehouden, dat de verdachte een misdrijf zal begaan:
waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld of
waardoor de veiligheid van de staat of de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht, dan wel algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan;
3
indien er sprake is van verdenking van een der misdrijven omschreven in de artikelen 285, 300, 310, 311, 321, 322, 323a, 326, 326a, 350, 416, 417bis, 420bis of 420quater van het Wetboek van Strafrecht, terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert de dag waarop de verdachte wegens een van deze misdrijven onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel, een vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf is veroordeeld dan wel bij onherroepelijke strafbeschikking een taakstraf is opgelegd en voorts er ernstig rekening mede moet worden gehouden dat de verdachte wederom een van die misdrijven zal begaan;
4
indien de voorlopige hechtenis in redelijkheid noodzakelijk is voor het, anders dan door verklaringen van de verdachte, aan de dag brengen van de waarheid.
[3.] Een bevel tot voorlopige hechtenis blijft achterwege, wanneer ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de verdachte in geval van veroordeling geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel zal worden opgelegd, dan wel dat hij bij tenuitvoerlegging van het bevel langere tijd van zijn vrijheid beroofd zou blijven dan de duur van de straf of maatregel.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD3927, Raadkamer, 12/015109-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG enkelvoudige raadkamer voor strafzaken Parketnummer: 12/015109-01 RK-nummers: 208-01 en 209-01 Datum beslissing: 2 oktober 2001 niet verschenen BESCHIKKING De arrondissementsrechtbank te Middelburg, enkelvoudige raadkamer voor strafzaken, overweegt en beslist...
 • LJN AU8499, Raadkamer, 04/816661/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veroordeelde heeft bezwaar aangetekend tegen het bevel van de officier van justitie tot afname van celmateriaal ter bepaling van veroordeeldes DNA, ter opname in een landelijke DNA-databank De rechtbank acht , afgeleid uit het geheel van feiten en omstandigheden, dat het afnemen en verwerken van veroordeeldes DNA disproportioneel is...
 • LJN AU8633, Eerste aanleg - meervoudig, 04/660043-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte is veroordeeld voor het uitvoeren van verdovende middelen en het witwassen van de daaruit voortvloeiende inkomsten. Bij het opsporingsonderzoek is gebruik gemaakt van het stelselmatig inwinnen van informatie en pseudokoop. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit op een rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden...
 • LJN AW2843, Hoger beroep, 2200321205
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Afmaken inbeslagenomen hond Samenloop van omstandigheden die niet aan de verdachte kan worden verweten
 • LJN AZ6299, Hoger beroep, VI 7-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Veroordeelde is door de politierechter ten aanzien van mishandeling veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden, met aftrek. Gelet op artikel 67, eerste lid aanhef en sub b van het Wetboek van Strafvordering is overtreding van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht thans een...
 •