Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI4030, Cassatie, 07/12670
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Relatieve bevoegdheid. ’s Hofs oordeel dat de Rb te Utrecht o.g.v. art. 2.1 Sv bevoegd was van de tlg. feiten kennis te nemen nu de verdachte in Utrecht is aangehouden en verhoord, is onjuist, daar de in art. 2 Sv voorkomende clausule ‘die binnen welker rechtsgebied de verdachte zich bevindt’, waarop...
 • LJN AU8685, Eerste aanleg - meervoudig, 09/751003-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikelen 48 en 57 van het Wetboek van Strafrecht; artikel 8 van de Wet Oorlogsstrafrecht. [......] Vast is komen te staan dat verdachte bewust en uit louter winstbejag een essentiële bijdrage heeft geleverd aan het chemische wapenprogramma van Irak in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zijn bijdrage...
 • LJN AV6353, Eerste aanleg - meervoudig, 09/751003-04 - volledige vonnis
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  artt. 48 en 57 Sr; art. 8 WOS. (Volledige vonnis. In verkorte vorm gepubliceerd onder LJ-nummer: AU8685.) Verdachte leverde in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan Irak chemicaliën die gebruikt werden voor de productie van gifgas. Medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Vrijspraak van van medeplichtigheid aan genocide. 15 jaar gevangenisstraf
 •