Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 67
[1.] Een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven in geval van verdenking van:
a
een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld;
b
een der misdrijven omschreven in de artikelen 132, 138a, 138b, 139c, 139d, eerste en tweede lid, 161sexies, eerste lid, onder 1°, en tweede lid,137c, tweede lid, 137d, tweede lid, 137e, tweede lid, 137g, tweede lid, 285, eerste lid, 285b, 300, eerste lid, 321, 323a, 326c, tweede lid, 350, 350a, 351, 395, 417bis en 420quater van het Wetboek van Strafrecht;
c
een der misdrijven omschreven in: artikel 122, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; artikel 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994; artikel 30, tweede lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag; de artikelen 52, 53, eerste lid en 54 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst; artikel 31 van de Wet op de kansspelen; artikel 11, tweede lid, van de Opiumwet; artikel 55, tweede lid, van de Wet wapens en munitie; de artikelen 5:56, 5:57 en 5:58 van de Wet op het financieel toezicht; artikel 11 van de Wet tijdelijk huisverbod.
2
Het bevel kan voorts worden gegeven indien geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland van de verdachte kan worden vastgesteld en hij verdacht wordt van een misdrijf waarvan de rechtbanken kennis nemen en waarop, naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld.
[3.] De voorgaande leden van dit artikel vinden alleen toepassing wanneer uit feiten of omstandigheden blijkt van ernstige bezwaren tegen de verdachte.
4
In afwijking van het derde lid zijn ernstige bezwaren niet vereist voor een bevel tot bewaring bij verdenking van een terroristisch misdrijf.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD3927, Raadkamer, 12/015109-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG enkelvoudige raadkamer voor strafzaken Parketnummer: 12/015109-01 RK-nummers: 208-01 en 209-01 Datum beslissing: 2 oktober 2001 niet verschenen BESCHIKKING De arrondissementsrechtbank te Middelburg, enkelvoudige raadkamer voor strafzaken, overweegt en beslist...
 • LJN AU8499, Raadkamer, 04/816661/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veroordeelde heeft bezwaar aangetekend tegen het bevel van de officier van justitie tot afname van celmateriaal ter bepaling van veroordeeldes DNA, ter opname in een landelijke DNA-databank De rechtbank acht , afgeleid uit het geheel van feiten en omstandigheden, dat het afnemen en verwerken van veroordeeldes DNA disproportioneel is...
 • LJN AU8633, Eerste aanleg - meervoudig, 04/660043-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte is veroordeeld voor het uitvoeren van verdovende middelen en het witwassen van de daaruit voortvloeiende inkomsten. Bij het opsporingsonderzoek is gebruik gemaakt van het stelselmatig inwinnen van informatie en pseudokoop. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit op een rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden...
 • LJN AW2843, Hoger beroep, 2200321205
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Afmaken inbeslagenomen hond Samenloop van omstandigheden die niet aan de verdachte kan worden verweten
 • LJN AZ6299, Hoger beroep, VI 7-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Veroordeelde is door de politierechter ten aanzien van mishandeling veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden, met aftrek. Gelet op artikel 67, eerste lid aanhef en sub b van het Wetboek van Strafvordering is overtreding van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht thans een...
 •