Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (uitkering wegens invaliditeit)

 

Artikel III
1
De bij deze wet in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ingevoegde artikelen 8a, 53a en 133a, telkens tweede lid, 8c, 53c en 133 c, 8d, 53d en 133d, telkens het eerste en het tweede lid, vinden geen toepassing ten aanzien van degene die op de dag, voorafgaande aan die waarop deze wet in werking treedt, recht heeft op wegens algemene invaliditeit voortgezette uitkering en op de dag van inwerkingtreding van deze wet 50 jaar of ouder is.
2
De bij deze wet vervallen artikelen 7a, 52a en 132a, telkens tweede lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers blijven van toepassing op degene, bedoeld in het eerste lid.
3
De bij deze wet in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ingevoegde artikelen 8a, 53a en 133a, telkens tweede lid, alsmede de artikelen 8c, 53 c en 133c worden met ingang van een latere datum dan de datum van inwerkingtreding van deze wet van toepassing op degene, die op de dag, voorafgaande aan die waarop deze wet in werking treedt, recht had op wegens algemene invaliditeit voortgezette uitkering en op de dag van inwerkingtreding van deze wet jonger is dan 50 jaar. Tot die datum blijven de bij deze wet vervallen artikelen 7a, 52a en 132a, telkens tweede lid, op hem van toepassing.
4
De in het derde lid bedoelde latere datum wordt bij ministeriële regeling per groep van personen, rekening houdend met hun leeftijd, vastgesteld. De datum wordt in ieder geval niet later gesteld dan vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet.
5
Voor de toepassing van de bij deze wet in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ingevoegde artikelen 8c, 53c en 133c geldt als datum waarop de uitkering van degene, bedoeld in het derde lid van dit artikel, wegens algemene invaliditeit is voortgezet de dag waarop de artikelen 8a, 53a en 133a, telkens tweede lid, alsmede de artikelen 8c, 53 c en 133c op hem van toepassing worden.
6
De bij deze wet in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ingevoegde artikelen 8d, 53d en 133d, telkens eerste lid, vinden geen toepassing ten aanzien van degene wiens uitkering wegens algemene invaliditeit is voortgezet met ingang van een dag gelegen vóór de inwerkingtreding van deze wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •