Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (2)

 

Artikel IV
1
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2
De in deze wet vervatte voorschriften behoeven niet te worden toegepast met betrekking tot boekjaren die aanvangen voor 1 januari 1995. Voor zover de in deze wet vervatte voorschriften met betrekking tot zulk een boekjaar worden toegepast, moet dat in de toelichting worden vermeld. Het tweede zinsdeel van artikel 363 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behoeft evenwel niet te worden toegepast in het eerste boekjaar, waarop de in deze wet vervatte voorschriften worden aangewend.
3
Indien de in de toelichting te vermelden verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de beleggingen die op de grondslag van de actuele waarde worden gewaardeerd, voorafgaande aan het boekjaar waarin de bepalingen van deze wet worden toegepast, slechts ten koste van onevenredige uitgaven of tijdverlies kan worden vastgesteld, mag voor de toepassing van artikel 442 lid 3, onder a, in plaats van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs de waarde vanaf dit boekjaar worden opgegeven; in de toelichting wordt hiervan melding gemaakt.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 september 1993
Beatrix
De Staatssecretaris van Justitie,
a
Kosto
De Minister van Financiƫn,
w
Kok
Uitgegeven de veertiende oktober 1993
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •