Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Comptabiliteitswet, enz. (zesde wijziging)

 

Artikel II
1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
4
Goedgekeurd wordt een toekomstige statutenwijziging van de Stichting International Reference Centre for Community Water Supply and Sanitation, voor zover het betreft wijziging van artikel 9 inhoudende het vervallen van de bepaling, dat een exemplaar van het accountantsrapport aan de Algemene Rekenkamer dient te worden gezonden.
5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
7
Goedgekeurd wordt een toekomstige wijziging van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen, voor zover het betreft:
1
wijziging van artikel 32, vijfde lid, inhoudende het vervallen van de bepaling dat afschrift van de rekening aan de Algemene Rekenkamer dient te worden gezonden;
2
wijziging van artikel 34, inhoudende het vervallen van de Algemene Rekenkamer uit dat artikel.
8
Goedgekeurd wordt een toekomstige wijziging van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen, voor zover het betreft:
1
wijziging van artikel 32, vijfde lid, inhoudende het vervallen van de bepaling dat afschrift van de rekening aan de Algemene Rekenkamer dient te worden gezonden;
2
wijziging van artikel 34, inhoudende het vervallen van de Algemene Rekenkamer uit dat artikel.
9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
11
De Wet van 3 maart 1948, houdende regelen betreffende de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor het beheer van de Stichting voor Nederlands-Belgische Culturele Samenwerking, gevestigd te 's-Gravenhage (Stb. 1948, I 82) wordt ingetrokken.
12
De Wet van 9 juni 1949, houdende regelen betreffende de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor het beheer van de Stichting voor Nederlands-Franse Culturele Samenwerking (Stb. 1949, J 235) wordt ingetrokken.
13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •