Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Vreemdelingenwet (wettelijke vastlegging van de machtiging tot voorlopig verblijf)