Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve)

 

Artikel VII OVERGANGSBEPALING STOPZETTEN VERMINDERING RIJKSBIJDRAGEN
1
De werkingsduur van beslissingen van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij tot vermindering van de rijksbijdrage op grond van artikel 2.5.8, eerste en vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals luidend op 31 juli 1998, heeft betrekking op de periode tot 1 augustus 1998.
2
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op beslissingen van de aldaar genoemde ministers tot vermindering van de rijksbijdrage op grond van:
a
artikel 96o, eerste en derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs voor zover het betreft het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en het vormingswerk voor jeugdigen,
b
de artikelen 3.49, eerste en derde lid, 3.66, eerste lid onder a en tweede lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, en
c
artikel 61, tweede lid, van de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, zoals luidend voor 1 januari 1996.
3
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op beslissingen van de aldaar genoemde ministers over de periode van 1 april 1994 tot 1 augustus 1995 tot vermindering van de rijksbijdrage in verband met vermijdbare ontslagen aan scholen en instellingen bekostigd op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs voor zover het betreft het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs respectievelijk het vormingswerk voor jeugdigen, de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, alle zoals luidend voor 1 augustus 1995.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •