Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz (verhoging van de ouderenaftrek en aanvullende ouderenaftrek)

 

Artikel V
1
Indien deze wet in het Staatsblad wordt geplaatst op of voor 30 juni 1997 treden de artikelen I en II in werking op 1 juli 1997.
2
Indien deze wet in het Staatsblad wordt geplaatst na 30 juni 1997 treden de artikelen I en II in werking op de eerste dag na plaatsing in het Staatsblad en werken zij terug tot en met 1 juli 1997.
3
De artikelen III en IV treden in werking met ingang van 1 januari 1998.
4
Onze Minister van Financiƫn kan, in afwijking in zoverre van de artikelen 25 en 26 van de Wet op de loonbelasting 1964, loonbelastingtabellen en loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen vaststellen die van toepassing zijn met ingang van een latere datum dan 1 juli 1997 waarin de ouderenaftrek zodanig is verwerkt dat de toepassing van de ouderenaftrek tot een te laag bedrag in de sinds 1 juli 1997 verstreken loontijdvakken zoveel mogelijk in de nog niet verstreken loontijdvakken van het kalenderjaar ongedaan wordt gemaakt. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de aanvullende ouderenaftrek.
5
In afwijking van artikel 53, zesde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 geldt voor het kalenderjaar 1997 in plaats van het bedrag van f 1293 een bedrag van f 1108.
6
In afwijking van artikel 53, zevende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 geldt voor het kalenderjaar 1997 in plaats van het bedrag van f 1198 een bedrag van f 1119.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 11 september 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn, W. A. F. G. Vermeend
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G . de Grave
Uitgegeven de vijfentwintigste september 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •