Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz. (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)

 

Artikel V
Indien het bij koninklijke boodschap van 14 september 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting (Kamerstukken II 1994/95, 24 344, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven en met ingang van 1 januari 1996 in werking treedt, vervallen daarvan de artikelen IV tot en met IX, vervalt artikel IV van de onderhavige wet, wordt artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als volgt gewijzigd en wordt de vennootschapsbelasting over een gebroken boekjaar als volgt berekend.
a
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
b
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
c
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
d
De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 januari 1996 begint en op of na die datum eindigt wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de volgende formule:
belasting = (X/B * To * G) + (Y/B * Tn * G),
waarin
X voorstelt: het aantal voor 1 januari 1996 vallende dagen van het boekjaar;
Y voorstelt: het aantal op of na 1 januari 1996 vallende dagen van het boekjaar;
B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar;
To voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief voor 1 januari 1996 van toepassing is;
Tn voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief met ingang van 1 januari 1996 van toepassing is;
G voorstelt: het belastbare bedrag of het belastbare binnenlandse bedrag.
e
De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 januari 1997 begint en op of na die datum eindigt wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de volgende formule: belasting = (X/B * To * G) + (Y/B * Tn * G), waarin X voorstelt: het aantal voor 1 januari 1997 vallende dagen van het boekjaar; Y voorstelt: het aantal op of na 1 januari 1997 vallende dagen van het boekjaar; B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar; To voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief voor 1 januari 1997 van toepassing is; Tn voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief met ingang van 1 januari 1997 van toepassing is; G voorstelt: het belastbare bedrag of het belastbare binnenlandse bedrag.
f
De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 januari 1998 begint en op of na die datum eindigt wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de volgende formule: belasting = (X/B * To * G) + (Y/B * Tn * G), waarin X voorstelt: het aantal voor 1 januari 1998 vallende dagen van het boekjaar; Y voorstelt: het aantal op of na 1 januari 1998 vallende dagen van het boekjaar; B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar; To voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief voor 1 januari 1998 van toepassing is; Tn voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief met ingang van 1 januari 1998 van toepassing is; G voorstelt: het belastbare bedrag of het belastbare binnenlandse bedrag.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •