Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)

 

Artikel X Overgangsbepalingen
1
De benoeming van een personeelslid bij een of meer door het bevoegd gezag in stand gehouden scholen voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor voortgezet onderwijs, voor beroepsbegeleidend onderwijs, dan wel bij een landelijk orgaan, bedoeld in respectievelijk artikel 34 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 34 van de Wet op de expertisecentra, artikel 39a van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 2.47 of 2.56 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, zoals deze artikelen luidden op de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege omgezet in een benoeming in algemene dienst van het bevoegd gezag, dan wel van het bestuur van het landelijk orgaan, in de zin van de genoemde artikelen, zoals die artikelen luiden met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
2
De akte van aanstelling of de akte van benoeming van een personeelslid als bedoeld in het eerste lid, wordt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geacht te voldoen aan respectievelijk artikel 53, eerste lid, onderdeel h, of artikel 59, tweede lid, onderdeel h, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 56, eerste lid, onderdeel h, of artikel 62, tweede lid, onderdeel h, van de Wet op de expertisecentra, artikel 43a, eerste lid, onderdeel h, of artikel 51, tweede lid, onderdeel h, van de Wet op het voortgezet onderwijs, of artikel 2.47, eerste lid, onderdeel h, of artikel 2.56, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, zoals die artikelen luiden met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •