Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (beperking rentevergoeding schoolterreinen)

 

Artikel V
1
De artikelen 98, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs, E 29 en E 32 van de Overgangswet WBO zoals deze luidden op 30 april 1991 blijven van toepassing op de vergoeding voor schoolterreinen in het basisonderwijs voor zover betrekking hebbend op de periode vanaf 1 augustus 1985 tot 1 mei 1991.
2
De artikelen 95, derde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en E 23 van de Overgangswet ISOSVO zoals deze luidden op 30 april 1991 blijven van toepassing op de vergoeding voor schoolterreinen in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs voor zover betrekking hebbend op de periode vanaf 1 januari 1988 tot 1 mei 1991.
3
De artikelen 98, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs, E 29, tweede lid, en E 32, tweede lid, van de Overgangswet WBO, 95, derde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en E 23 van de Overgangswet ISOVSO zoals deze luidden op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit artikel, blijven van toepassing op de vergoeding voor schoolterreinen in het basisonderwijs onderscheidenlijk het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs voor zover betrekking hebbend op de periode vanaf 1 mei 1991 tot de datum van inwerkingtreding van dit artikel. Bij die toepassing wordt gerekend met het rentepercentage dat zou gelden voor een lening met een lineaire aflossing en een looptijd van 20 jaar, uitgaande van een herziening van het rentepercentage per 1 januari volgend op een periode van 20 kalenderjaren waarin vergoeding werd verleend. Indien Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen op een ander tijdstip dan genoemd in de tweede volzin tot bijstelling van het rentepercentage is overgegaan, wordt in afwijking van die volzin uitgegaan van een herziening van het rentepercentage per 1 januari volgend op een periode van 20 kalenderjaren sinds die bijstelling, het kalenderjaar waarin die bijstelling plaatsvond daarbij inbegrepen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •