Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)

 

Artikel LV -6. AFSTEMMING MET HET VOORSTEL VAN WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN TENEINDE DE AANSPRAAK VAN VREEMDELINGEN JEGENS BESTUURSORGANEN OP VERSTREKKINGEN, VOORZIENINGEN, UITKERINGEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN TE KOPPELEN AAN HET RECHTMATIG VERBLIJF VAN DE VREEMDELING IN NEDERLAND
1
Waar in overgangsbepalingen, bepalingen die toekomstige wijzigingen bevatten of inwerkingtredingsbepalingen van wetten wordt verwezen naar artikelen, hoofdstukken, titels, afdelingen en paragrafen van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend voor de plaatsing in het Staatsblad en de vernummering van artikelen, hoofdstukken, titels, afdelingen en paragrafen van de drie laatstgenoemde wetten, wordt geacht te zijn verwezen of mede te zijn verwezen naar de daarmee overeenstemmende artikelen, hoofdstukken, titels, afdelingen en paragrafen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend na die plaatsing in het Staatsblad en vernummering. Daarbij worden verwijzingen naar onderdelen van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs voor zover het betreft het voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden of moeilijk lerende kinderen geacht te zijn gedaan naar de overeenkomstige onderdelen van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
a
aanvragen die binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingediend op grond van
1
die wet, voorschriften of beleidsregels en betrekking hebben op de periode voor 1 augustus 1998,
2
artikel L juncto die wet, voorschriften of beleidsregels en betrekking hebben op de periode voor 1 augustus 1999, en
3
artikel XLVIII juncto die wet, voorschriften of beleidsregels en betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2000,
b
bezwaarschriften en beroepschriften die binnen de daarvoor geldende termijn zijn ingediend met betrekking tot
1
die wet, voorschriften of beleidsregels en betrekking hebben op de periode voor 1 augustus 1998,
2
artikel L juncto die wet, voorschriften of beleidsregels, voor zover deze betrekking hebben op de periode voor 1 augustus 1999, en
3
artikel XLVIII juncto die wet, voorschriften of beleidsregels, voor zover deze betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2000,
c
de afrekening van de vergoedingen op grond van
1
die wet, voorschriften of beleidsregels voor de periode voor 1 augustus 1998,
2
artikel L juncto die wet, voorschriften of beleidsregels voor de periode voor 1 augustus 1999, en
3
artikel XLVIII juncto die wet, voorschriften of beleidsregels voor de periode voor 1 januari 2000.
2
Waar in overgangsbepalingen, bepalingen die toekomstige wijzigingen bevatten of inwerkingtredingsbepalingen van wetten wordt verwezen naar de Wet op het basisonderwijs of de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, wordt geacht te zijn verwezen naar de Wet op het primair onderwijs onderscheidenlijk de Wet op de expertisecentra of, voor zover het betreft het voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden of moeilijk lerende kinderen, naar deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
a
aanvragen die binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingediend op grond van
1
die wet, voorschriften of beleidsregels en betrekking hebben op de periode voor 1 augustus 1998,
2
artikel XLV juncto die wet, voorschriften of beleidsregels en betrekking hebben op de periode voor 1 augustus 1999, en
3
artikel IL juncto die wet, voorschriften of beleidsregels en betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2000,
b
bezwaarschriften en beroepschriften die binnen de daarvoor geldende termijn zijn ingediend met betrekking tot
1
die wet, voorschriften of beleidsregels en betrekking hebben op de periode voor 1 augustus 1998,
2
artikel XLV juncto die wet, voorschriften of beleidsregels, voor zover deze betrekking hebben op de periode voor 1 augustus 1999, en
3
artikel IL juncto die wet, voorschriften of beleidsregels, voor zover deze betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2000,
c
de afrekening van de vergoedingen op grond van
1
die wet, voorschriften of beleidsregels voor de periode voor 1 augustus 1998,
2
artikel XLV juncto die wet, voorschriften of beleidsregels voor de periode voor 1 augustus 1999, en
3
artikel IL juncto die wet, voorschriften of beleidsregels voor de periode voor 1 januari 2000.

Artikel LV -6. AFSTEMMING MET HET VOORSTEL VAN WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN TENEINDE DE AANSPRAAK VAN VREEMDELINGEN JEGENS BESTUURSORGANEN OP VERSTREKKINGEN, VOORZIENINGEN, UITKERINGEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN TE KOPPELEN AAN HET RECHTMATIG VERBLIJF VAN DE VREEMDELING IN NEDERLAND
1
Waar in overgangsbepalingen, bepalingen die toekomstige wijzigingen bevatten of inwerkingtredingsbepalingen van wetten wordt verwezen naar artikelen, hoofdstukken, titels, afdelingen en paragrafen van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend voor de plaatsing in het Staatsblad en de vernummering van artikelen, hoofdstukken, titels, afdelingen en paragrafen van de drie laatstgenoemde wetten, wordt geacht te zijn verwezen of mede te zijn verwezen naar de daarmee overeenstemmende artikelen, hoofdstukken, titels, afdelingen en paragrafen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend na die plaatsing in het Staatsblad en vernummering. Daarbij worden verwijzingen naar onderdelen van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs voor zover het betreft het voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden of moeilijk lerende kinderen geacht te zijn gedaan naar de overeenkomstige onderdelen van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
Waar in overgangsbepalingen, bepalingen die toekomstige wijzigingen bevatten of inwerkingtredingsbepalingen van wetten wordt verwezen naar de Wet op het basisonderwijs of de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, wordt geacht te zijn verwezen naar de Wet op het primair onderwijs onderscheidenlijk de Wet op de expertisecentra of, voor zover het betreft het voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden of moeilijk lerende kinderen, naar deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel LV -6. AFSTEMMING MET HET VOORSTEL VAN WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN TENEINDE DE AANSPRAAK VAN VREEMDELINGEN JEGENS BESTUURSORGANEN OP VERSTREKKINGEN, VOORZIENINGEN, UITKERINGEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN TE KOPPELEN AAN HET RECHTMATIG VERBLIJF VAN DE VREEMDELING IN NEDERLAND
[Wijzigt deze wet.]

Artikel LV -6. AFSTEMMING MET HET VOORSTEL VAN WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN TENEINDE DE AANSPRAAK VAN VREEMDELINGEN JEGENS BESTUURSORGANEN OP VERSTREKKINGEN, VOORZIENINGEN, UITKERINGEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN TE KOPPELEN AAN HET RECHTMATIG VERBLIJF VAN DE VREEMDELING IN NEDERLAND
1
Waar in overgangsbepalingen, bepalingen die toekomstige wijzigingen bevatten of inwerkingtredingsbepalingen van wetten wordt verwezen naar artikelen, hoofdstukken, titels, afdelingen en paragrafen van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend voor de plaatsing in het Staatsblad en de vernummering van artikelen, hoofdstukken, titels, afdelingen en paragrafen van de drie laatstgenoemde wetten, wordt geacht te zijn verwezen of mede te zijn verwezen naar de daarmee overeenstemmende artikelen, hoofdstukken, titels, afdelingen en paragrafen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend na die plaatsing in het Staatsblad en vernummering. Daarbij worden verwijzingen naar onderdelen van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs voor zover het betreft het voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden of moeilijk lerende kinderen geacht te zijn gedaan naar de overeenkomstige onderdelen van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
Waar in overgangsbepalingen, bepalingen die toekomstige wijzigingen bevatten of inwerkingtredingsbepalingen van wetten wordt verwezen naar de Wet op het basisonderwijs of de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, wordt geacht te zijn verwezen naar de Wet op het primair onderwijs onderscheidenlijk de Wet op de expertisecentra of, voor zover het betreft het voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden of moeilijk lerende kinderen, naar deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel LV -6. AFSTEMMING MET HET VOORSTEL VAN WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN TENEINDE DE AANSPRAAK VAN VREEMDELINGEN JEGENS BESTUURSORGANEN OP VERSTREKKINGEN, VOORZIENINGEN, UITKERINGEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN TE KOPPELEN AAN HET RECHTMATIG VERBLIJF VAN DE VREEMDELING IN NEDERLAND
[Wijzigt de Wet op het basisonderwijs.]

Artikel LV -6. AFSTEMMING MET HET VOORSTEL VAN WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN TENEINDE DE AANSPRAAK VAN VREEMDELINGEN JEGENS BESTUURSORGANEN OP VERSTREKKINGEN, VOORZIENINGEN, UITKERINGEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN TE KOPPELEN AAN HET RECHTMATIG VERBLIJF VAN DE VREEMDELING IN NEDERLAND
[Wijzigt deze wet.]

Artikel LV -6. AFSTEMMING MET HET VOORSTEL VAN WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN TENEINDE DE AANSPRAAK VAN VREEMDELINGEN JEGENS BESTUURSORGANEN OP VERSTREKKINGEN, VOORZIENINGEN, UITKERINGEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN TE KOPPELEN AAN HET RECHTMATIG VERBLIJF VAN DE VREEMDELING IN NEDERLAND
[Wijzigt deze wet.]
3
INWERKINGTREDING


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •