Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen)

 

Artikel IV
1
Scholen voor kinderen van woonwagenbewoners als bedoeld in titel D van het Besluit trekkende bevolking WBO worden met ingang van 1 augustus 1994 bekostigd als basisscholen. Met betrekking tot de scholen, bedoeld in de eerste volzin, is artikel XX, eerste lid, van toepassing en is artikel 153, eerste lid, tweede en derde volzin, van de Wet op het primair onderwijs niet van toepassing.
2
Indien toepassing van het Formatiebesluit WBO 1992 voor een school als bedoeld in het eerste lid in de periode van 1 augustus 1994 tot en met 31 juli 1996 zou leiden tot een kleinere omvang van de formatie dan per 1 augustus 1994 op grond van de formatieregeling in titel D van het Besluit trekkende bevolking WBO voor de in die titel bedoelde leerlingen het geval zou zijn, wordt de omvang van de formatie berekend op de omvang die volgens laatstgenoemde regeling per 1 augustus 1994 voor die leerlingen zou gelden.
3
Met ingang van 1 augustus 1994 wordt de bekostiging van een afdeling voor zeer jeugdige kinderen van woonwagenbewoners als bedoeld in titel E van het Besluit trekkende bevolking WBO die is verbonden aan een bijzondere school voor basisonderwijs, beƫindigd en wordt een zodanige afdeling die is verbonden aan een openbare school voor basisonderwijs opgeheven.
4
Leerlingen van een school voor kinderen van woonwagenbewoners en leerlingen van een afdeling voor zeer jeugdige kinderen van woonwagenbewoners, die op 31 juli 1994 de leeftijd van 3 jaar hebben, worden gelijkgesteld met leerlingen die met ingang van 1 augustus 1994 op de school voor basisonderwijs zijn toegelaten op grond van artikel 39 van de Wet op het primair onderwijs.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •