Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 (invoering bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs)

 

Artikel X
1
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 september 2002, met dien verstande dat de bepalingen, genoemd in het tweede tot en met zesde lid, in werking treden met ingang van de in die leden vermelde tijdstippen.
2
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt artikel I, onderdeel CCC, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met dien verstande dat dit onderdeel met uitzondering van de artikelen 17a.2, 17a.2a, 17a.2b, 17a.2c, 17a.3, 17a.11 en 17a.13, tweede lid, voor het eerst betrekking heeft op het studiejaar 2002-2003.
3
Artikel III, onderdelen Aa, HH en II, treedt in werking met ingang van 1 september 2004.
4
Artikel III, onderdelen I, Na en QQa, en de artikelen IIIa, Va, VIIa en IXb treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
5
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt artikel IXa in werking met ingang van 31 augustus 2002.
6
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt artikel IXc in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 juni 2002
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, L. M. L. H. A. Hermans
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i., W. A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de achttiende juni 2002
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •