Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen

 

Artikel VII
1
Voor een leerling van een school voor voortgezet onderwijs die voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het tweede lid, blijft ten behoeve van het vervoer naar en van de school die deze leerling in het schooljaar 2001/2002 bezocht, aanspraak bestaan op bekostiging van vervoerskosten krachtens artikel 127 juncto artikel 124a van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals luidend voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet.
2
De voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn:
a
de leerling volgt leerwegondersteunend onderwijs als bedoeld in artikel 10e van de Wet op het voortgezet onderwijs of is ingeschreven op een school of afdeling voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs;
b
de ouders, voogden of verzorgers van de leerling ontvingen in het schooljaar 2001/2002 krachtens artikel 1, onderscheidenlijk artikel 2, van de Regeling leerlingenvervoer voortgezet onderwijs (Uitleg OCenW-regelingen 1999, nr. 16) juncto artikel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs bekostiging van vervoerskosten; en
c
artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend na de inwerkingtreding van deze wet is niet op de leerling van toepassing.
3
Voor een leerling van een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 125 van de Wet op het voortgezet onderwijs, wiens ouders, voogden of verzorgers in het schooljaar 2001/2002 krachtens artikel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs bekostiging van vervoerskosten ontvingen en op wie artikel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend na de inwerkingtreding van deze wet niet van toepassing is, blijft ten behoeve van het vervoer naar en van de school die deze leerling in het schooljaar 2001/2002 bezocht, aanspraak bestaan op bekostiging van vervoerskosten krachtens artikel 127 juncto artikel 124a van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals luidend voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •