Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs)

 

Artikel VI INWERKINGTREDING
1
Artikel I, onderdelen B, E en F, en de artikelen III, IV en V, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
2
Artikel I, onderdelen C en D, en artikel II, treden in werking met ingang van 1 augustus 1999.
3
Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 augustus 2000.
4
Artikel 86 van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend ingevolge deze wet, is voor de eerste maal van toepassing met betrekking tot het schooljaar 1999-2000, met uitzondering van het eerste lid, onder e, dat voor de eerste maal van toepassing is met betrekking tot het schooljaar 2000-2001.
5
Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 januari 1999, gelden in afwijking van het tweede en vierde lid de volgende voorschriften:
a
artikel I, onderdelen C en D, en artikel II, treden in werking met ingang van 1 augustus 2000;
b
artikel 86 van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend ingevolge deze wet, is voor de eerste maal van toepassing met betrekking tot het schooljaar 2000-2001;
c
in artikel III, eerste, tweede en derde lid, en artikel IV, eerste en tweede lid, geldt in plaats van ?31 juli 1999?: 31 juli 2000;
d
in artikel III, eerste en tweede lid, en artikel IV, eerste lid, geldt in plaats van ?1 augustus 1999?: 1 augustus 2000;
e
in artikel IV, eerste lid, geldt in plaats van ?het jaar 1999?: het jaar 2000.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Tavarnelle, 3 april 1999
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, H. H. Apotheker
Uitgegeven de twee├źntwintigste april 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •