Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)

 

Artikel XIX
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.
2
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen E, R, S, en T en artikel XVIC in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
3
[Vervallen.]
4
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XI, onderdeel C in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2000.
5
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XI, onderdelen F.1, I, K.2, N, de in onderdeel O opgenomen afdeling 13 van hoofdstuk Va van de Wet belastingen op milieugrondslag, en onderdeel P, in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
6
Artikel XI, onderdelen B.1, K en N.1, vinden toepassing nadat artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2001 is toegepast, met dien verstande dat per 1 januari 2001 de aanpassing op grond van artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag van de in de artikelen 18, tweede lid, 36o, tweede en vierde lid, en 36r, tweede lid, van die wet vermelde bedragen, geen toepassing vindt.
7
Bij het begin van het kalenderjaar 2001 vinden de artikelen 10.3 en 10.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 geen toepassing.
8
In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen XVID, onderdelen A en B, en XVIF in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
9
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XVIH, onderdelen B en C, en XVII in werking met ingang van 1 augustus 2001.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 2000
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn,
w
J. Bos
De Minister van Financiƫn,
g
Zalm
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •