Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a.(Overige fiscale maatregelen 2005)

 

Artikel XX
1
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat:
a
artikel I, onderdeel B, en artikel IV, onderdelen A en C, terugwerken tot en met 1 januari 2003;
b
artikel I, onderdeel K, en artikel X, onderdelen A, B, D, en E, terugwerken tot en met 11 maart 2004;
c
artikel II terugwerkt tot en met 1 januari 2004.
2
In afwijking van het eerste lid treedt artikel VIII, onderdelen A, eerste lid, C en D, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat:
a
indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst voor 1 januari 2005 wordt uitgegeven en in dat besluit wordt bepaald dat de inwerkingtreding van de genoemde onderdelen plaatsvindt met ingang van 1 januari 2005, artikel VIII, onderdeel B vervalt;
b
indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst na 1 januari 2005 wordt uitgegeven, in dat besluit bepaald wordt dat de genoemde onderdelen terugwerken tot en met 1 januari 2005.
3
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel C, artikel IV, onderdelen B en D, artikel XII, en artikel XVIII onderdeel A, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 december 2004
Beatrix
De Staatssecretaris van Financi├źn J. G. Wijn
Uitgegeven de drie├źntwintigste december 2004
De Minister van Justitie
j
P. H. Donner


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •