Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AI0496, Eerste aanleg - meervoudig, 99/30555
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De belanghebbende heeft de omzetbelasting over het onderhavige tijdvak niet betaald. De belanghebbende beroept zich op afwezigheid van alle schuld, omdat - naar hij stelt - de ontvanger van de rijksbelastingdienst de omzetbelasting over het onderhavige tijdvak had moeten verrekenen met in depot gegeven...
 • LJN AR6666, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01605
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft, naar partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verklaard, het antwoord op de volgende vragen:
  1. Is de aangifte tijdig ingediend, zodat de verhoging reeds om die reden moet vervallen?
  2. Zo nee, is de redelijke termijn van artikel 6 van het Europees verdrag tot bescherming...
 • LJN AS4824, Eerste aanleg - meervoudig, BK-00/00153
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Loonbelasting. Navordering. Vergoeding voor populariteits- en portretrechten van profvoetballers behoort tot het loon. Boete wegens opzet.
 • LJN AA2165, Cassatie, 32041
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-06-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op de beroepen in cassatie van de vennoot schap onder firma X te Z en de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 20 december 1995 betreffende na te melden aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag in de loonbelasting/premie volksverzekeringen. 1...
 • LJN AF6853, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/02165
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/02165 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tiende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y handelend onder de naam A ...
 • LJN AF2626, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01616
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof heeft beslist dat de omstandigheid dat een tweede feitelijke instantie voor belastingzaken ontbreekt niet leidt tot onverenigbaarheid van artikel 21 van de AWR met artikel 14 IVBPR. Belanghebbende heeft in casu willens en wetens, ofwel opzettelijk te weinig belasting afgedragen nu zij omzetbonussen niet in haar winst heeft verantwoord...
 • LJN AU6467, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00518
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is of belanghebbende met betrekking tot de door hem van de in het buitenland gevestigde ondernemers A, D en E afgenomen diensten omzetbelasting is verschuldigd. Op grond van artikel 12, derde lid, van de Wet wordt (voor zover van belang) ingeval de ondernemer die een dienst verricht, niet...
 • LJN AA6197, Cassatie, 33557
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 33557 14 juni 2000 gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 27 juni 1997 betreffende de hem voor het jaar 1995 opgelegde naheffingsaanslag in de overschotheffing op grond van de Meststoffenwet. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het...
 • LJN BH2167, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02793
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende maakt deel uit van een complex van in diverse landen gevestigde vennootschappen, beweerdelijk opgezet met het doel om een omzetbelastingvoordeel te behalen. Er loopt ook een strafrechtelijke procedure, met een door de FIOD opgemaakt proces-verbaal. De gemachtigde van belanghebbende staakt...
 • LJN AO5868, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04565
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft uitsluitend nog het antwoord op de volgende vraag: dient de beschikking te worden vernietigd wegens strijd met artikel 14, vijfde lid, Internationaal verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (hierna: IVBPR), omdat de bij de beschikking opgelegde boete niet kan worden voorgelegd...
 • LJN AA4516, Eerste aanleg - meervoudig, 931967
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-03-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's_GRAVENHAGE, vierde meervoudige belastingkamer. 22 maart 1994 nummer: 931967 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van de [verdachte]der registratie en [accountant van]betreffende na te noemen [benadeelde partij]...
 •