Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Belastingplan 2008

 

Artikel XXV
1
De accijns op sigaretten wordt met ingang van 1 juli 2008 zodanig verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse sigaretten € 14,50 per 1000 stuks hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 30 juni 2008. Indien met ingang van 1 juli 2008 het aldus berekende accijnsbedrag lager is dan het bedrag dat overeenkomt met 57 percent van de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse sigaretten, berekend per 1000 stuks, geldt het laatstbedoelde bedrag.
2
De accijns op rooktabak wordt met ingang van 1 juli 2008 zodanig verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse rooktabak € 9,15 per kilogram hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 30 juni 2008.
3
Bij ministeriële regeling worden met ingang van 1 juli 2008 de tarieven van de accijns, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet op de accijns aangepast. De aanpassing geschiedt zodanig dat voor sigaretten en rooktabak van de meest gevraagde prijsklasse het specifieke gedeelte van de accijns 50% bedraagt van de som van de totale accijns en de omzetbelasting. Daarbij dient het bedrag van de totale accijns gelijk te blijven aan het bedrag van de totale accijns dat na de verhoging van de accijns verschuldigd zou zijn zonder de aanpassing. De aanpassing van de bedragen die in artikel 35, eerste lid, onderdelen b en c, zijn opgenomen als de ten minste te betalen accijns voor 1000 stuks sigaretten respectievelijk 1 kilogram rooktabak, geschiedt zodanig dat deze accijns na de aanpassing van de tarieven gelijk is aan het totale bedrag van de accijns voor 1000 stuks sigaretten respectievelijk 1 kilogram rooktabak van de meest gevraagde prijsklasse. Bij de aanpassing vindt afronding plaats van het procentuele gedeelte van de accijns op honderdsten van een percent.
4
Indien voorafgaande aan de toepassing van het eerste en tweede lid een wijziging van de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten onderscheidenlijk rooktabak heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de accijns, wordt de in het eerste en het tweede lid bedoelde accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak eerst toegepast nadat de aanpassing op grond van artikel 35a van de Wet op de accijns is toegepast. In afwijking van het eerste en tweede lid zal de in die leden bedoelde verhoging van accijns op sigaretten respectievelijk rooktabak worden toegepast op de accijns zoals die volgt uit toepassing van artikel 35a van de Wet op de accijns.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •