Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Belastingplan 2008

 

Artikel XXXI
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat de artikelen I, onderdelen A, en F tot en met K, en VI, onderdelen B, C, D en E, eerst toepassing vinden nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2008 is toegepast.
2
Artikel XIV vindt eerst toepassing nadat artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2009 is toegepast.
3
In afwijking van het eerste lid werkt artikel I, onderdeel D, terug tot en met 1 januari 2007.
4
In afwijking van het eerste lid werkt artikel XXIXD terug tot en met 31 december 2007.
5
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XVIII, onderdeel C, in werking op 1 april 2008.
6
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XVIII, onderdelen 0A, A, B, D, E, en F, XIX en XX, onderdelen A en C tot en met H, in werking met ingang van 1 februari 2008.
7
In afwijking van het eerste lid treedt het in artikel XI, onderdeel G, opgenomen artikel 36sf, derde lid, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt het terug tot en met 1 januari 2008.
8
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XXII in werking met ingang van 1 juli 2008.
9
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XI, onderdelen EA, FA en FB en XX, onderdeel B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
10
Bij het begin van het kalenderjaar 2009 worden in afwijking van artikel 10.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zoals dat komt te luiden na de wijzigingen ingevolge artikel II, onderdeel O, de in het tweede lid van dat artikel 10.3 aangeduide bedragen niet vervangen door andere bedragen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •