Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Belemmeringenwet PrivaatrechtJurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • LJN AQ1103, Hoger beroep, 200306857/1
    Rechtsoort
    Bestuursrecht overig
    Datum uitspraak
    14-07-2004
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Raad van State
    Bij besluit van 27 maart 2000 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister), naar aanleiding van een verzoek van N.V. Waterbedrijf Europoort, voorzover hier van belang, aan appellant de plicht opgelegd tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van een drinkwatertransportleiding...
  • LJN BC3610, Hoger beroep, 200704720/1
    Rechtsoort
    Bestuursrecht overig
    Datum uitspraak
    06-02-2008
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Raad van State
    Bij brief van 29 oktober 2004, verzonden op dezelfde dag, heeft de Kroon op voordracht van de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Kroon V en W) het openbaar belang erkend van de werken tot aanleg en instandhouding van twee transportleidingen en een signaalkabel en drie elektriciteitskabels...
  • LJN AT9247, Hoger beroep, 200410675/1
    Rechtsoort
    Bestuursrecht overig
    Datum uitspraak
    13-07-2005
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Raad van State
    Bij besluit van 18 februari 2003 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) aan onder anderen appellante op grond van artikel 2, vijfde lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht de plicht opgelegd op haar onroerende zaak te Helmond de aanleg en instandhouding te gedogen van een 150 kV hoogspanningsverbinding Eindhoven...
  • LJN BF0292, Hoger beroep, 200707925/1
    Rechtsoort
    Bestuursrecht overig
    Datum uitspraak
    10-09-2008
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Raad van State
    Bij besluit van 20 oktober 2005 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) aan de in het besluit vermelde belanghebbenden de plicht opgelegd tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van twee transportleidingen, een signaalkabel en drie elektriciteitskabels ten behoeve van de winning van steenzout.
  •