Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Embryowet

 

Artikel 21
1
Het is verboden wetenschappelijk onderzoek met een foetus te verrichten zonder schriftelijke toestemming van de zwangere vrouw. Indien zij minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, is mede schriftelijke toestemming vereist van degenen die het gezag over haar uitoefenen.
2
Indien de zwangere vrouw niet in staat is tot een redelijke waardering van haar belangen ter zake, kan de toestemming worden gegeven door degenen die het gezag over haar uitoefenen dan wel, indien zij meerderjarig is, door haar wettelijke vertegenwoordiger of, indien deze ontbreekt, door haar echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel.
3
Alvorens toestemming wordt gevraagd, draagt degene die het wetenschappelijk onderzoek uitvoert er zorg voor dat de personen van wie toestemming is vereist, schriftelijk worden ingelicht over:
a
het doel, de aard en de duur van het onderzoek;
b
de risico's die het onderzoek voor de gezondheid van de zwangere vrouw en de foetus met zich kan brengen;
c
de risico's die het tussentijds beƫindigen van het onderzoek voor de gezondheid van de zwangere vrouw en de foetus met zich kan brengen en
d
de bezwaren die het onderzoek voor de zwangere vrouw en de foetus met zich kan brengen.
4
Het derde en vierde lid van artikel 17 zijn van overeenkomstige toepassing.
5
De zwangere vrouw dan wel, indien deze ingevolge dit artikel niet bevoegd is tot het geven van toestemming, degene die daartoe in haar plaats bevoegd is, kan de toestemming te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, intrekken. Zij is ter zake van de intrekking geen schadevergoeding verschuldigd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •